Ministerul Fondurilor Europene a lansat în consultare publică documentele pentru proiecte care vizează tinerii NEETs („Not in employment, education or training”) în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU 2014-2020).

O serie de îmbunătățiri în proceduri, anunțate de Ministrul Marius Nica.  

„Schimbările aduse cadrului de implementare a fondurilor europene în 2014-2020 urmăresc, in principal, simplificarea procedurilor de finanțare. Angajamentul României privind noua perspectivă financiară este acela de a facilita accesul la fondurile europene, mai mulți beneficiari fiind astfel încurajați să pregătească proiecte pentru utilizarea acestor resurse. Experiența trecută ne-a dovedit că avem nevoie de o mai bună coordonare în ceea ce privește capacitatea administrativă la nivelul administrației publice, dar și a beneficiarilor”, a declarat Ministrul Fondurilor Europene, Marius Nica.

În acest sens, Ministerul a transmis următoarele măsuri întreprinse:

Îmbunătățirea contractului de finanțare și a acordului de parteneriat în vederea asigurării de drepturi și responsabilități în egală măsură pentru fiecare membru al parteneriatului. Acordul de parteneriat include acordarea unui  mandat către liderul de parteneriat, împuternicindu-l să semneze contractul de finanțare în numele tuturor partenerilor implicați în proiect, precum și să-i reprezinte în relația cu finanțatorul.

Transmiterea cererii de finanțare exclusiv în format electronic, prin intermediul unui sistem electronic îmbunătățit față de cel utilizat pentru POSDRU 2007-2013. Acest sistem este în prezent în testare internă și va fi descris într-un tutorial, pus la dispoziția potențialilor solicitanți și a publicului larg.

Utilizarea opțiunilor de costuri simplificate în vederea reducerii birocrației și a riscului de eroare în justificarea cheltuielilor efectuate. MFE încurajează aplicarea acestor opțiuni, dat fiind faptul că beneficiarii nu vor mai trebui să transmită documente suport pentru cheltuielile respective.

Asigurarea unei  abordări integrate și coerente în implementarea fondurilor europene. MFE își propune corelarea finanțărilor acordate în cadrul programelor operaționale pentru a facilita o abordare integrată a intervențiilor sprijinite și a răspunde atât nevoilor identificate cât și strategiilor de dezvoltare la nivel național-sectorial, regional și local, evitând investițiile disparate. Totodată, cererile de propuneri de proiecte vor permite atât depunerea continuă de proiecte până la epuizarea bugetului, dar și selectarea de proiecte in baza unor apeluri competitive.

Lansarea anunțată astăzi acoperă Axele Prioritare 1 (Inițiativa „Locuri de munca pentru tineri”) și 2 (Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs) din Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020. În cadrul ghidului, atât pentru AP1 cât și pentru AP2, sunt vizate două obiective specifice:-

Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare și cu rezidența în regiunile eligibile;

Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile.

Proiectele se vor implementa la nivel regional, grupul țintă selectat în cadrul unei cereri de finanțare trebuie să includă doar tineri NEETs șomeri de la nivelul unei singure regiuni de dezvoltare, iar perioada maximă de implementare a proiectelor va fi de maximum 36 de luni.

Alocarea financiară propusă este de 10 milioane de Euro (contribuție UE și contribuție națională) pentru fiecare dintre regiunile aferente AP1 (Sud-Est, Sud-Muntenia și Centru)  și 5 milioane de Euro (contribuție UE și contribuție națională) pentru fiecare regiune de dezvoltare aferenta AP2 (Nord-Est, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, București-Ilfov), respectiv o alocare financiară totală de 55 milioane Euro. 

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 200.000 de euro în contextul schemei de ajutor de minimis și de maxim 500.000 de euro în contextul schemei de ajutor de stat. 

Ministerul așteaptă transmiterea propunerilor de îmbunatățire a documentelor supuse consultării până la data de 10 iulie 2015, la adresa de e-mail consultare.pocu@fonduri-ue.ro.

Ghidului solicitantului - condiții generale și a Ghidului solicitantului - condiții specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr.1/2015 "Măsuri integrate pentru tinerii NEETs șomeri” pot fi consultate pe site-ul instituției aici și aici)

Roxana Mînzatu, MFE: Circa 700 milioane euro disponibile pentru companii prin Programul Capital Uman

Mai mult pe EurActiv »