Guvernul a aprobat vineri Hotărârea privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în acvacultură.

Resursele financiare necesare aplicării acestei scheme sunt în sumă totală de 3 milioane de lei, pentru perioada 2023 – 2025, și se asigură din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Schema de ajutor de stat se aplică întreprinderilor mici și mijlocii care își desfășoară activitatea în acvacultură, respectiv persoanelor fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, constituie potrivit prevederilor OUG nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016 cu modificările si completările ulterioare, și persoanelor juridice.

Schema se aplică pe întreg teritoriul României, iar sumele se plătesc până la data de 31 decembrie 2023.

Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură, instituție aflată în subordinea MADR, reprezintă autoritatea competentă responsabilă cu implementarea schemei.