Președinția austriacă și reprezentanți ai PE au ajuns la un acord politic provizoriu asupra unei directive privind practicile comerciale neloiale în relațiile dintre întreprinderi în lanțul de aprovizionare cu produse agricole și alimentare.

Acordul trebuie să fie aprobat acum de către statele membre în cadrul Comitetului special pentru agricultură (CSA).

Obiectivul normelor convenite este de a crea un cadru european comun care să ofere un nivel minim de protecție agricultorilor și altor furnizori de produse agroalimentare împotriva practicilor comerciale neloiale. Măsurile convenite vin în completarea celor deja existente în statele membre.

Directiva va acoperi anumite practici comerciale neloiale care apar în legătură cu vânzările de produse agricole și alimentare și, într-o anumită măsură, cu serviciile din lanțul alimentar agroalimentar. Vor beneficia de protecție microîntreprinderile, IMM-urile și firmele cu o cifră de afaceri anuală mai mică de 350 milioane de euro.

Unele practici comerciale neloiale vor fi complet interzise: plățile întârziate în cazul produselor perisabile, anulările în ultimul minut ale comenzilor, modificările unilaterale sau retroactive ale contractelor și obligarea furnizorului la plata produselor irosite.

Alte practici vor fi permise numai dacă fac obiectul unui acord prealabil, clar și lipsit de ambiguitate între părți: faptul că un cumpărător returnează unui furnizor produsele alimentare nevândute; faptul că un cumpărător impune unui furnizor o plată pentru garantarea sau menținerea unui acord de furnizare pentru produse alimentare; faptul că un furnizor plătește pentru promovarea sau comercializarea produselor alimentare vândute de cumpărător.

Statele membre vor trebui să desemneze una sau mai multe autorități publice însărcinate cu aplicarea noilor norme. În cazul mai multor autorități de executare prezente în aceeași țară, statele membre vor trebui să aleagă un singur punct de contact. Aceste autorități vor putea iniția investigații din proprie inițiativă sau pe baza unei plângeri și vor putea aplica amenzi.

Totodată, statele membre vor avea posibilitatea de a institui mecanisme alternative de soluționare a litigiilor, precum medierea.

Statele membre vor avea douăzeci și patru de luni de la intrarea în vigoare a directivei să o transpună în legislația națională și încă șase luni pentru a aplica dispozițiile sale.

Potrivit EurActiv.com, această ultimă rundă de negocieri a avut loc la solicitarea Președinției austriece a Consiliului și a viitoarei Președinții române. Miniștrii Elisabeth Köstinger și Petre Daea i-au cerut raportorului Parlamentului European Paolo De Castro să revină la masa negocierilor, evocând "spiritul Crăciunului".