Unde se situează UE și statele sale membre în ceea ce privește bunăstarea animalelor și ce se face din punct de vedere politic? În acest infografic, EURACTIV aruncă o privire asupra unor fapte și cifre cheie.

Bunăstarea animalelor în politica agricolă comună și strategia UE de la fermă la furculiță

Îmbunătățirea bunăstării animalelor este unul dintre obiectivele inițiativei emblematice a UE în domeniul alimentar, strategia Farm-to-Fork (de la fermă la furculiță), precum și al Politicii Agricole Comune (PAC). Practicile agricole pe care Comisia Europeană le-a propus statelor membre să fie promovate prin plățile PAC includ măsuri de creștere și bunăstare a animalelor.

De la fermă la fuculiță

  • Comisia revizuiește legislația UE în materie de bunăstare a animalelor, inclusiv prevederile privind transportul animalelor vii și abatoarele
  • Comisia va analiza opțiunile în privința unor etichete de bunăstare a animalelor
  • Politica comercială a UE va cere statelor terțe respectarea unor standarde în materie de bunăstare a animalelor

PAC:

  • Condiții prietenoase de adăpostire
  • Respectarea practicilor și standardelor agriculturii ecologice
  • Acces la pășuni și perioade mai lungi de păscut
  • Acces frecvent în aer liber
  • Îmbunătățirea programelor nutriționale
  • Programe de prevenție și control al sănătății animalelor

Sursa: Comisia Europeană

Cele „cinci libertăți" ale bunăstării animalelor
Cadrul juridic al UE în privința bunăstării animalelor crescute în ferme stabilește norme pentru protecția animalelor utilizate pentru producția de alimente și alte produse, care reflectă așa-numitele „cinci libertăți”: 1. Libertatea față de senzațiile de foame și sete
2. Libertatea împotriva disconfortului
3. Libertatea față de durere, vătămare și boală
4. Libertatea de a-și exprima comportamentul normal
5. Libertatea de frică și suferință 

Transportul animalelor vii
Animalele sunt transportate vii în interiorul și în afara UE din motive precum îngrășarea, reproducerea sau sacrificarea. Deși Regulamentul privind protecția animalelor în timpul transportului stabilește condiții de bunăstare a animalelor, auditurile efectuate de Curtea de Conturi a UE au relevat niveluri scăzute de conformitate și probleme majore de bunăstare a animalelor. Ca urmare, Comisia va revizui regulamentul, iar Parlamentul European a inițiat o Comisie de anchetă privind transportul animalelor vii (ANIT). 

 
Procente pe țară
 

Animale în cușcă

După ce inițiativa cetățenească europeană „Să punem capăt erei cuștii” (”End the Cage Age”) a strâns peste un milion de semnături, Comisia Europeană s-a angajat să propună o inițiativă legislativă pentru interzicerea cuștilor pentru mai multe animale crescute la fermă. Dar în prezent multe animale sunt încă ținute în cuști.

Statele UE: Animale crescute în cuști