Comisia Europeană a lansat vineri o consultare publică cu privire la viitorul plan de acțiune privind agricultura ecologică, dar a și a anunțat amânarea cu un an a intrării în vigoare a noii legi privind agricultura ecologică, la 1 ianuarie 2022

Uniunea Europeană se bazează mult pe sectorul agriculturii ecologice pentru contribuții atât la Pactul ecologic european, cât și în cadrul strategiei „de la fermă la consumator”.

„Comisia are ca prioritate asigurarea faptului că sectorul agriculturii ecologice dispune de instrumentele adecvate, precum și de un cadru juridic funcțional și consensual, esențial pentru atingerea obiectivului de a aloca agriculturii ecologice 25% din suprafața terenurilor agricole. Noul regulament privind produsele ecologice oferă o bază solidă, însă legislația secundară care urmează să fie adoptată trebuie să fie la fel de rezilientă”, se arată într-un comunicat al Executivului UE.

La cererea statelor membre, a Parlamentului European, a țărilor terțe și a altor părți interesate, Comisia a propus, printre altele, amânarea cu un an a intrării în vigoare a noii legi privind agricultura ecologică, de la 1 ianuarie 2021 la 1 ianuarie 2022.

„Agricultura ecologică va fi un aliat esențial în tranziția către un sistem alimentar mai sustenabil și o mai bună protecție a biodiversității. Comisia va sprijini sectorul agriculturii ecologice în vederea atingerii obiectivului de a avea 25 % din suprafața terenurilor agricole în regim ecologic până în 2030, furnizând cadrul politic și juridic adecvat”, susține Janusz Wojciechowski, comisarul european pentru agricultură și dezvoltare rurală.

Comisia vrea ca noul plan de acțiune privind agricultura ecologică să fie adoptat la începutul anului 2021.

Planul de acțiune pentru agricultura ecologică va contribui la stimularea sectorului, atât la nivelul cererii, cât și la nivelul ofertei, fiind organizat în jurul a trei puncte principale:

 

  • stimularea cererii de produse ecologice, menținându-se totodată încrederea consumatorilor;
  • încurajarea creșterii sectorului agriculturii ecologice în UE;
  • consolidarea rolului producției ecologice în lupta împotriva schimbărilor climatice și a pierderii biodiversității, inclusiv în gestionarea durabilă a resurselor.

Consultarea publică lansată astăzi are scopul de a colecta feedback pe tema proiectului de plan de la cetățeni, autoritățile naționale și părțile interesate relevante. Chestionarul va fi disponibil online timp de 12 săptămâni, până la 27 noiembrie.

Noua legislație privind agricultura ecologică va reflecta natura schimbătoare a acestui sector aflat în creștere rapidă, susține Comisia. „Noile norme sunt menite să garanteze o concurență loială pentru agricultori, permițând evitarea fraudelor și menținând încrederea consumatorilor. Pentru a asigura o tranziție lină între legislația actuală și cea viitoare și pentru a permite industriei de profil și statelor membre să fie pe deplin pregătite să pună în aplicare noile norme, Comisia a propus amânarea cu un an a intrării sale în vigoare”, a precizat Executivul UE.

Amânarea a fost solicitată inițial de statele membre, de Parlamentul European, de țările terțe și de alte părți interesate din cauza complexității și a importanței legislației secundare în curs de elaborare. Ca urmare a crizei cauzate de coronavirus, activitatea de elaborare a legislației secundare a încetinit. Amânarea are rolul de a acorda timp suficient pentru derularea consultărilor și pentru efectuarea controlului legislativ necesar.

În cadrul politicii de promovare a produselor agroalimentare din UE, Comisia intenționează să aloce agriculturii ecologice un buget specific de 40 milioane de euro pentru anul 2021. Acest buget va cofinanța acțiunile de promovare și campaniile de informare privind sectorul ecologic al UE, sensibilizând publicul cu privire la calitățile acestuia și urmărind stimularea cererii.

În plus, actuala și viitoarea politică agricolă comună (PAC) vor continua să sprijine dezvoltarea agriculturii ecologice în UE, inclusiv prin măsuri de sprijin pentru fermierii care doresc să se convertească la agricultura ecologică și să mențină acest tip de agricultură.