Ce înseamnă agrosilvicultură, în accepțiunea nouă a termenului, care denumește o practică veche?

Termenul este folosit în România mai puțin în sensul  în care noua terminologie agroforestry (în engleză) sau agroforesterie (în franceză). Se referă la cultivarea copacilor în sistemele arabile.

Aplicarea agrosilviculturii în sistemele arabile: terenurile arabile oferă cantități mari de alimente, dar acestea duc la o degradarea a solului și a calității apei, care deseori rezultă în erodarea biodiversității și eliberarea de gaze cu efect de seră. În unele zone, producția agricolă pe terenurile arabile a devenit foarte vulnerabilă în fața schimbărilor climatice.

Integrarea corespunzătoare a arborilor în sistemele arabile poate oferi beneficii în ceea ce privește producția de bioenergie, îmbunătățirea eficienței resurselor și creșterea biodiversității, consemnează ARC 2000.

- Info Doc European Soil Data Center, 2009, Agricultura durabilă și conservarea solului, Corelarea proceselor de degradare a solului, a practicilor agricole nepericuloase pentru sol și a politicilor privind solul - foto dreapta extrasă din acest raport