Comisia a adoptat vineri norme revizuite privind ajutoarele de stat în sectorul agricol, majorând cuantumul maxim pe care autoritățile naționale îl pot utiliza pentru a-i pe sprijini pe fermieri fără a fi necesară aprobarea prealabilă a CE.

Cuantumul maxim al ajutoarelor care poate fi distribuit pe fermă pe o perioadă de trei ani va crește de la 15.000 de euro la 20.000 de euro.

Potrivit Comisiei, pentru a evita orice posibilă denaturare a concurenței, fiecare țară din UE dispune de un cuantum național maxim pe care nu îl poate depăși. Fiecare plafon național va fi stabilit la 1,25% din producția agricolă anuală a țării pe aceeași perioadă de trei ani (o creștere față de valoarea de 1% prevăzută în normele actuale). Aceasta reprezintă o majorare a plafonului național cu 25%.

Dacă o țară nu cheltuiește mai mult de 50% din pachetul național total destinat ajutoarelor pentru un anumit sector agricol, aceasta poate majora și mai mult ajutoarele de minimis pe fermă, până la 25.000 de euro, iar plafonul național la 1,5% din producția anuală. Aceasta reprezintă o creștere cu 66% a plafonului per fermier și o creștere cu 50% a plafonului național.

Pentru țările care optează pentru acest plafon maxim, noile norme prevăd crearea unor registre centrale obligatorii la nivel național. Se va putea astfel ține o evidență a ajutoarelor acordate, pentru ca furnizarea și monitorizarea așa-numitelor ajutoare de minimis să fie mai simple și mai eficiente. Mai multe state membre mențin deja astfel de registre, ceea ce le va permite să aplice imediat plafoanele mai ridicate.

Plafoanele majorate intră în vigoare la 14 martie și se pot aplica retroactiv pentru ajutoarele care îndeplinesc toate condițiile.