genția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că a finalizat autorizarea la plată a sprijinului de urgență în sectorul cerealelor și al semințelor oleaginoase pentru 199.421 de beneficiari.

Valoarea totală a ajutorului este de 274.057.212 lei, echivalent a 55.381.013,95 euro, sumă defalcată pe surse de finanțare după cum urmează:

- 147.115.286,60 lei, echivalent a 29.728.669,05 euro, finanțare externă nerambursabilă pusă la dispoziția statului român prin Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA);

-126.941925,40 lei, echivalent a 25.652.344,90 euro, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2023 în cadrul capitolului 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare", titlul 40 Subvenții, articolul 40.15 „Sprijinirea producătorilor agricoli".

Schema reprezentând sprijinul excepțional sub formă de grant are în vedere compensarea producătorilor agricoli din sectorul vegetal pentru pierderile economice cauzate de creșterea importurilor de cereale și semințe oleaginoase din Ucraina și reprezintă suma care se acordă acestora, exprimată în lei, pentru suprafețele determinate în urma controalelor administrative și la fața locului aferente culturilor cu porumb și/sau orz și/sau rapiță și/sau floarea-soarelui din cererile unice de plată depuse în anul 2022.

Beneficiarii acestei scheme sunt producătorii agricoli, indiferent de forma de organizare, care au depus o cerere unică de plată în anul 2022, pentru o suprafață determinată de minimum 1 ha în cadrul ajutorului național tranzitoriu 1, pentru una sau mai multe dintre culturile enumerate mai sus și care au depus, până la termenul limită de depunere, în anul 2023 cerere de plată pentru intervențiile din sectorul vegetal.

Pentru schematizarea modului de calcul al sprijinului excepțional sub formă de grant, de 2 lei/l, se consideră că acesta reprezintă o valoare aferentă unei cantități unitare de 78 litri/ha de motorină și că în stabilirea valorii totale a sprijinului se utilizează 50% din cantitatea rezultată din înmulțirea numărului de hectare eligibile cu valoarea de 78 litri/ha de motorină.

Sumele acordate cu titlu de sprijin de urgență nu sunt supuse executării silite prin poprire în cazul în care împotriva beneficiarilor acestora a fost pornită procedura de executare silită.

Conform legislației în vigoare plata ajutorului de stat se efectuează până la data de 31 decembrie 2023, însă APIA depune toate eforturile ca beneficiarii să primească banii în conturi în perioada imediat următoare.