APIA anunță că până la 9 august 2023, inclusiv, se depun cereri de solicitare aferente schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin, în anul 2022, în contextul războiului din Ucraina.

Beneficiarii sunt crescătorii de animale, care au în posesie permanentă bovine înscrise în BND, în calitate de proprietar de animale și/sau proprietar de exploatație, respectiv:

- Persoane fizice;

- Persoane fizice autorizate;

- Întreprinderi individuale;

- Întreprinderi familiale;

- Persoane juridice;

- Societăți agricole constituite în baza Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, cu modificările și completările ulterioare.

Cererile de solicitare a ajutorului de stat și documentele justificative se depun/ transmit la Centrele APIA, însoțite și de declarația pe propria răspundere că nu se află în reorganizare, lichidare sau faliment, la 24 februarie 2022.

În cazul în care solicitanții nu dețin cod unic de înregistrare în Registrul Unic de Identificare al APIA (RUI), înainte de depunerea cererii, au obligația să solicite la Centrele APIA înregistrarea, prin depunerea Formularului de solicitare a codului unic de identificare în RUI, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 1 a OMADR 22/2011 privind reorganizarea Registrului fermelor, care devine Registrul Unic de Identificare, în vederea accesării măsurilor reglementate de politica agricolă comună, cu modificările și completările ulterioare.

Plata ajutorului de stat se efectuează până la 31 decembrie 2023, potrivit unui comunicat al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.