Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a lansat miercuri, 1 martie, Campania de primire a Cererilor de Plată în anul 2023.

Fermierii vor putea depune Cererea de Plată, în perioada 01 martie – 15 mai, fără a se prezenta la Centrele APIA, prin accesarea aplicației IPA-Online din versiunea internet, conform Manualului de utilizare IPA-Online (accesibil în aplicație).

Se va completa o singură Cerere de Plată, chiar dacă se utilizează suprafețe de teren în diferite localități sau județe.

- Fermierii trebuie să verifice împreună cu primăria pe raza căreia dețin terenul, situația înscrierii în Registrul agricol a terenului și să permită primăriei să transmită la APIA adeverințele privind utilizarea terenului conform înscrierii în Registrul Agricol.

- Documentele care fac dovada că terenul agricol se află la dispoziția fermierului trebuie să fie încheiate înaintea depunerii Cererii de plată și să fie valabile la data depunerii Cererii.

- Adeverințele emise pentru schemele din sectorul zootehnic de către asociația/agenția acreditată pentru înființarea și menținerea registrului genealogic al rasei/oficiul pentru zootehnie județean, pot fi transmise electronic prin platforma pusă la dispoziție de către APIA, cu informarea fermierului.

- Fermierii care dețin animale în exploatație au obligația să se asigure că datele acestora sunt actualizate/corectate în Baza Națională de Date (BND) (la medicul veterinar concesionar/asociație/propriile evidențe, dacă sunteți utilizator SNIIA) și să se adreseze Centrului APIA în vederea completării declarației sector zootehnic în aplicația dedicată sectorului zootehnic, înainte de accesarea IPA Online.

- Responsabilitatea privind legalitatea și valabilitatea documentelor aparține fermierului și/sau autorității care a emis/atestat aceste documente, după caz.

- Fermierii care sunt deja beneficiari APIA își vor actualiza la completarea Cererii doar datele ce au suferit modificări față de anul anterior. În acest fel, se reduce timpul de completare a cererii, iar probabilitatea de a introduce date greșite este mai mică.

- Funcționarii APIA vor contacta fermierii în vederea închiderii electronice a cererii și pentru programarea acestora în vederea semnării Cererii și declarațiilor atașate acesteia.

Fermierii pot semna Cererile folosind și semnătura electronică

În această situație este necesar să se anunțe (prin mesaj telefonic sau prin e-mail) funcționarul desemnat să gestioneze cererea despre faptul că se dorește să se semneze electronic.

Semnătura electronică aplicată pe cererea de plată trebuie descărcată din aplicația IPA-Online la data depunerii. Angajamentele și declarațiile, parte a cererii de plată, se vor semna, de asemenea, electronic la aceeași dată.

Începând cu această Campanie, fermierii vor putea beneficia de sprijin financiar prin intervenții/măsuri aferente sectoarelor vegetal și zootehnic, în conformitate cu Planul Strategic PAC 2023-2027, respectiv PNDR 2014-2020,  sprijin finanțat din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și de la Bugetul Național (BN):

– plățile directe decuplate;

– plățile directe cuplate;

– ajutoare naționale tranzitorii (plăți din bugetul național);

– măsurile de dezvoltare rurală pentru care fermierii pot solicita plăți compensatorii:

 

  • din cadrul PNDR 2014-2020
– Măsura 10 – Agro-mediu și climă;

 

– Măsura 11 –  Agricultură ecologică;

– Măsura 13 – Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice (sM13.1 și sM13.3).

 

  • din cadrul PS PAC 2023-2027
  • DR-10 – zone afectate de constrângeri naturale semnificative.