Potrivit unui raport al Curții de Conturi Europene, PAC este vulnerabilă la conflictele de interese, din cauza lipsei de transparență, a măsurilor de identificare a situațiilor de risc și a normelor privind protecția avertizorilor de integritate.

Un nou raport, publicat pe 13 martie de Curtea de Conturi a Uniunii Europene, analizează modul în care sunt abordate problemele din cadrul politicilor agricole și de coeziune, cele două domenii în care se investește cel mai mult, cheltuielile lor reprezentând aproximativ jumătate din bugetul Uniunii Europene. 

Deși auditorii au constatat că există un sistem pentru prevenirea și gestionarea conflictelor de interese în privința cheltuielilor UE, s-au  constatat în continuare deficiențe în ceea ce privește promovarea transparenței și identificarea situațiilor de risc, ceea ce face ca programul Politicii Agricole Comune să fie vulnerabil la conflictele de interese. 

"Am constatat că s-au depus eforturi pentru a rezolva problemele, dar rămân lacune", a declarat Pietro Russo, membrul CCE care a condus auditul, subliniind că raportarea cazurilor ar trebui îmbunătățită "pentru a oferi o imagine de ansamblu clară a procentului afectat de conflictele de interese". 

Potrivit raportului, în prezent nu există o imagine de ansamblu a sumelor de bani din bugetul UE afectate de această problemă și nici nu au fost încă instituite măsuri suficiente pentru a îmbunătăți transparența și a proteja persoanele care denunță neregulile. În plus, multe state membre ale Uniunii întârzie să adopte normele privind protecția avertizorilor de integritate, se arată în raport.

Unde sunt punctele slabe

Normele Uniunii Europene obligă toate persoanele implicate în gestionarea fondurilor UE, atât la nivel european, cât și la nivel național, să evite orice conflict de interese care rezultă din afinități politice sau naționale, interese economice sau orice alt interes personal direct sau indirect. 

În cazul în care se identifică un conflict de interese aparent sau real, autoritatea competentă este obligată să se asigure că persoana în cauză încetează toate activitățile asociate cu problema respectivă. Însă, la nivel național, de cele mai multe ori, astfel de declarații sunt făcute chiar de către persoanele în cauză, ceea ce înseamnă că este posibil ca acestea să nu poată fi considerate surse de încredere. 

În plus, auditorii au constatat că este dificil să se efectueze o verificare încrucișată a informațiilor din cauza capacității administrative insuficiente, a normelor privind protecția datelor și a dificultăților generale în ceea ce privește realizarea unei transparențe depline. 

De exemplu, în statele verificate - Germania, Ungaria, Malta și România - declarațiile pe propria răspundere nu sunt obligatorii pentru membrii guvernului implicați în procesul decizional privind programele UE și alocarea finanțării aferente, deși regulamentul le impune în mod explicit acest lucru începând din 2018. 

Raportul a vizat și duplicitatea unui sistem care permite unor persoane să gliseze din domeniul public, în sectorul privat, în același domeniu, ceea ce, potrivit raportului, "creează în mod inerent un risc de conflicte de interese". 

Solicitând "o gestionare mai atentă" a acestor cazuri, auditorii au criticat faptul că autoritățile naționale nu acordă întotdeauna suficientă atenție anumitor semnale de alarmă, cum ar fi, de exemplu, contractele negociate fără licitație sau prezența anumitor candidații care au legături cu alte părți interesate, implicate în proiecte finanțate de UE. 

Raportul critică, de asemenea, sursele de informații publice, inclusiv platforma online Kohesio a Comisiei, care, potrivit CCE, "nu conțin în prezent informații privind beneficiarii finali din spatele entităților juridice", nici detalii care ar putea indica amploarea conflictelor de interese, iar acest lucru limitează posibilitățile controlului public.

Acest lucru se datorează faptului că nu toate neregulile sunt raportate, cum ar fi cazul în care suma este mai mică de 10 000 de euro sau când erorile sunt detectate și corectate la nivel național, înainte ca banii să fie solicitați Comisiei. 

La rândul său, un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a declarat că s-a luat notă cu privire la constatările din raport, subliniind faptul că Executivul a pus în aplicare mai multe măsuri-cheie pentru a preveni aceste deficiențe, în timpul programului aflat în desfășurare. 

"Îmbunătățim colectarea și interoperabilitatea datelor de către statele membre cu privire la beneficiarii fondurilor UE atunci când bugetul este pus în aplicare în cadrul gestiunii partajate", a declarat purtătorul de cuvânt, adăugând că se lucrează, de asemenea, pentru a oferi îndrumări și a împărtăși cele mai bune practici cu autoritățile de gestionare. 

Purtătorul de cuvânt a mai precizat că Executivul european a acceptat recomandările auditorilor de a îmbunătăți capacitatea de a preveni, detecta și raporta conflictele de interese și de a promova transparența.