De la 1 ianuarie 2023 intră în vigoare Planul Național Strategic, recent aprobat de Comisia Europeană. Măsuri de sprijin precum cele pentru bunăstarea animalelor rămân în vigoare, însă fermierii trebuie să asigure mai mult decât standardul.

Din 2023 angajamentele de bunăstare a animalelor propun o abordare mai ambițioasă față de perioada anterioară (Măsura 14 a PNDR 2014-2020), pentru a răspunde obiectivelor propuse la nivelul UE prin Green Deal și inițiativa "End the cage age”, informează RNDR - Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală.

Beneficiari, la fel ca în programarea anterioară, vor fi exploatațiile comerciale din sectorul de creștere a porcinelor și din sectorul avicol, autorizate sanitar veterinar, "care se angajează anual, pe baze voluntare să adopte standarde de bunăstare care depășesc standardele obligatorii relevante".

Condiții nou-introduse, față de Măsura 14:

 • angajamentele de scădere a densității animalelor cu 10% nu vor mai fi disponibile la niciuna din categoriile de animale eligibile, rămânând disponibile numai angajamentelecare urmărescscăderea densității animalelor cu minim 15% față de standardul obligatoriu
 • angajamentele trebuie aplicate în combinație de minim 2 subpachete, trebuind să prevadă în mod obligatoriu scăderea densității animalelor cu minim 15%
 • angajamentele legate de îmbunătățirea condițiilor de microclimat în spațiile de creștere aporcilor trebuie să asigure și reducerea concentrației de amoniac cu 15% față de nivelul minimobligatoriu.

Standardele minime trebuie depășite

 • vor fi sprijinite acele unități de creștere a porcinelor și avicole care sunt autorizate sanitar veterinar și care se angajează anual, voluntar, să adopte standarde de bunăstare care depășesc standardele obligatorii relevante.
 • Plățile pentru bunăstarea porcilor și păsărilor vor fi acordate dacă beneficiarii se angajează să respecte cerințele de bază relevante și cele specifice subpachetelor pe întreaga perioadă a angajamentului, respectiv de la 1 ianuarie la 31 decembrie a anului de angajament. 

Condiții specifice

Pachetul a) Plăți în favoarea bunăstării porcinelor (plățile se acordă pentru porci grași și animale de reproducție – femele (scrofițe și scroafe)

Subpachetul 1a: Creșterea cu cel puțin 15% a spațiului alocat disponibil fiecărui animal - păstrarea evidențelor pentru control - menținerea parametrilor de ventilație corespunzători

Subpachet 2a:

- reducerea pulberilor cu 30% și a concentrației de amoniac cu 15% față de nivelul minim obligatoriu prin menținerea în limite optime a parametrilor de microclimate

- monitorizarea zilnică cu echipamente specializate de măsurare și control a calității aerului (a pulberilor) de către beneficiar și un buletin de analiză pe an în urma monitorizării de către entități independente; pulberile să nu depășească maximum 10,5 mg/mc în adăpost.

- măsurarea valorii amoniacului la nivelul nasului animalului o data pe lună și înregistrarea acestor valorii într-un registru, pentru ca amoniacul să nu depășească maximum 22,1 ppm.

Subpachet 3a:

- îmbunătățirea condițiilor zonei de odihnă.

- menținerea zonei de odihnă în permanență uscată astfel încât să asigure confortul animalelor prin aplicări suplimentare de materiale absorbante corespunzătoare pentru așternut (materiale higroscopice) în zona de odihnă

- în primele șapte zile de la populare materialele se aplică zilnic, iar apoi de două ori /săptămână.

Aceste aplicări de material higroscopic se vor efectua pe toată suprafata boxei. Alte cerințe: - beneficiarii au obligația de a ține registre cu privire la data, cantitatea și locul în care au fost utilizate materialele absorbante.

Cele 3 tipuri de angajamente de bunăstare disponibile pentru suine vor putea fi aplicate printr- o combinație de minim două subpachete din care este obligatoriu aplicarea subpachetului 1a – creșterea cu cel puțin 15% a spațiului alocat disponibil fiecărui animal.

Pachetul b) Plăți în favoarea bunăstării păsărilor (plățile se acordă pentru pui de carne, găini ouătoare, găini de reproducție din rase grele și pui de curcă):

Subpachet 1b reducerea densității păsărilor cu 15 % față de densitatea rezultată din aplicarea cerințelor minime obligatorii privind suprafața minimă alocată pentru fiecare categorie de păsări

- scăderea densității la păsări prin, astfel încât spațiul alocat disponibil fiecărui animal rămas să crească cu cel puțin 15%, față de densitatea rezultată din aplicarea cerințelor minime obligatorii.

Alte cerințe: - documentul care precizează densitatea practicată de crescătorii de păsări la cerințe minime și păstrarea evidențelor pentru a fi prezentate autorității de control privind numărul maxim de păsări distribuite pe suprafața respectivă, numărul de păsări introduse la fiecare repopulare și mortalitățile, - menținerea parametrilor de ventilație corespunzători populării halei la nivelul cerinței minime de bunăstare privind densitatea. 

Subpachet 3a

 •  îmbunătățirea condițiilor zonei de odihnă
 • menținerea zonei de odihnă în permanență uscată astfel încât să asigure confortul animalelor prin aplicări suplimentare de materiale absorbante corespunzătoare pentru așternut (materiale higroscopice) în zona de odihnă
 • în primele șapte zile de la populare materialele se aplică zilnic, iar apoi de două ori /săptămână. Aceste aplicări de material higroscopic se vor efectua pe toată suprafata boxei.
Alte cerințe: beneficiarii au obligația de a ține registre cu privire la data, cantitatea și locul în care au fost utilizate materialele absorbante.

Subpachet 1b: 

- reducerea densității păsărilor cu 15 % față de densitatea rezultată din aplicarea cerințelor minime obligatorii privind suprafața minimă alocată pentru fiecare categorie de păsări

- scăderea densității la păsări prin, astfel încât spațiul alocat disponibil fiecărui animal rămas să crească cu cel puțin 15%, față de densitatea rezultată din aplicarea cerințelor minime obligatorii.

Alte cerințe:

 • documentul care precizează densitatea practicată de crescătorii de păsări la cerințe minime și păstrarea evidențelor pentru a fi prezentate autorității de control privind numărul maxim de păsări distribuite pe suprafața respectivă, numărul de păsări introduse la fiecare repopulare și mortalitățile
 • menținerea parametrilor de ventilație corespunzători populării halei la nivelul cerinței minime de bunăstare privind densitatea.
 • Detalii în pliantul cu privire la noile condiții privind Bunăstarea animalelor.

Indagra 2023. Cum a fost

Mai mult pe EurActiv »