Guvernul a aprobat joi procedura de implementare a programului INVESTALIM, un program național multianual, aferent perioadei 2023-2026 de dezvoltare și modernizare a industriei alimentare.

Acest program are ca obiectiv susținerea financiară în vederea stimulării producției interne de bunuri alimentare.

Programul INVESTALIM va fi derulat de către Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR). Bugetul maxim al programului INVESTALIM pentru perioada 2023 – 2026 este de aproximativ 600 milioane euro, respectiv 148 de milioane euro anual.

În ședința de joi a fost aprobată procedura de implementare a programului INVESTALIM prin care se stabilesc regulile generale aplicabile întreprinderilor care solicită ajutor de stat în baza Programului prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.65/2023 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare și susținere a industriei alimentare INVESTALIM aferent perioadei 2023-2026.

Astfel, în cadrul procedurii sunt detaliate modalitatea de acordare a ajutorului de stat, condițiile generale privind plata ajutorului, respectiv indicatorii cantitativi și calificativi ai investiției, criteriile de stabilire a punctajului pentru întreprinderile solicitante, precum și regulile privind menținerea investiției finanțate.

Intensitățile maxime ale ajutorului atât pentru întreprinderile mari, cât și pentru întreprinderile mici și mijlocii, se stabilesc conform prevederilor Anexei proiectului de act normativ și nu pot depăși 70% din costurile eligibile ale proiectului de investiție.

Prin OUG 65/2023 pentru aprobarea Programului INVESTALIM a fost instituită o schemă de ajutor de stat având ca obiectiv dezvoltarea regională pentru înființarea sau dezvoltarea capacităților de producție din industria alimentară, asigurându-se, în principal, următoarele:

a) reducerea deficitului comercial al sectorului agroalimentar prin realizarea unei producții interne de bunuri alimentare competitivă pe piața internă și externă;

b) stimularea investițiilor în județele cu resurse agricole sau în județele mai puțin dezvoltate;

c) susținerea modernizării tehnologice a capacităților de producție existente, pentru a se preveni închiderea acestora;

d) asigurarea unui consum sănătos pentru populație, cu bunuri alimentare de calitate.

Prin această schemă vor fi construite unități de procesare în următoarele domenii:

Prelucrarea și conservarea cărnii;

Industria peștelui;

Industria cartofilor;

Domeniul sucurilor din fructe și legume;

Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor;

Fabricarea uleiurilor și grăsimilor;

Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor;

Fabricarea produselor de morărit;

Fabricarea pâinii;

Fabricarea zahărului.

Investițiile realizate în cadrul Programului INVESTALIM trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii principale:

a) să aibă o valoare totală, fără TVA, de minimum 2.500.000 lei, respectiv echivalentul a aproximativ 500.000 euro;

b) să demonstreze eficiența economică și viabilitatea pe toată durata implementării investiției și încă 5 ani de la data finalizării acesteia;

c) să îndeplinească indicatori cantitativi și calitativi stabiliți;

d) să genereze contribuții la dezvoltarea regională, prin plata de taxe și impozite la bugetul consolidat al statului și la bugetele locale, pentru perioada implementării investiției și încă 5 ani de la data finalizării acesteia;

e) să genereze un efect multiplicator cuantificabil în economie prin atragerea altor investiții conexe și dezvoltarea furnizorilor locali de produse și servicii.

f) întreprinderea are obligația de a menține în stare de funcționare investiția inițială realizată, pentru o perioadă de cel puțin 5 ani de la data finalizării acesteia.

”Prin programul INVESTALIM creștem capacitatea de procesare a produselor agro-alimentare, astfel încât să nu mai exportăm materie primă și să importăm apoi produsele alimentare procesate în afara țării. Este o măsură menită să crească siguranța alimentară a țării și să sprijine fermierii români”, a declarat ministrul Agriculturii, Florin Barbu, la finalul ședinței de joi.