Parteneriatul European de Inovare pentru productivitate și durabilitate agricolă (PEI-AGRI) construiește punți între știință și practică prin conectarea fermierilor, cercetătorilor, consultanților și a militanților pentru protecția mediului.