Guvernul a adoptat joi două OUG privind instituirea unor scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovinelor de carne, al bubalinelor, suinelor și celor din domeniul avicol, în contextul războiului din Ucraina.

Astfel, se instituie o schemă de ajutor de stat cu caracter temporar pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovinelor de carne și al bivolițelor din perioada 1 octombrie 2022- 31 martie 2023, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, valabilă până la data de 31 decembrie 2023, în scopul compensării pierderilor generate de creșterea prețurilor la furaje, combustibil și alte costuri (forța de muncă, sevicii veterinere, utilități etc).

Beneficiari ai schemei pot fi crescătorii care dețin bovine de carne și bubaline, respectiv întreprinderile individuale și familiale, persoanele fizice autorizate, persoanele fizice, după caz, precum și persoanele juridice.

Condițiile de eligibilitate sunt următoarele:

- deținerea la data de 31 martie 2023 a unui efectiv de bovine de carne sau bubaline, în exploatație cu cod ANSVSA înscrisă în BND (Baza Națională de Date);

- bovinele de carne și bubalinele pentru care se solicită ajutor de stat trebuie să fie înscrise/înregistrate în registrul genealogic al rasei, secțiunea principală sau suplimentară;

- deținerea în ziua anterioară datei de începere a perioadei de depunere a cererii a cel puțin 50% din efectivul de bovine și/sau bubaline deținut la 31 martie 2023.

Valoarea totală care poate fi acordată pentru fiecare întreprindere pentru susținerea crescătorilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole nu depășește echivalentul în lei a 280.000 euro.

Cuantumul propus pentru ajutorului de stat este următorul:

pentru efectivele de bovine de carne 100 euro/cap;

pentru efectivele de bubaline 100 euro/cap.

Valoarea estimată a schemei de ajutor este de 79.427.740 lei, echivalentul sumei de 16.100.000 euro, iar numărul estimativ al potențialilor beneficiari este de 6.000, cu un efectiv estimat de 150.000 capete bovine de carne, respectiv 11.000 capete bubaline. 

Cursul de schimb valutar euro/lei pentru calcularea valorii totale maxime / cuantumului este cel comunicat de Banca Națională a României la data de 1 august 2023, respectiv de 4,9334 lei/euro.

Documentele necesare pentru accesarea schemei de ajutor de stat sunt următoarele: 

- copie B.I./C.I. a beneficiarului, certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului al beneficiarului, împuternicire și o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal;

- coordonate bancare/trezorerie.documentul emis de utilizatorii Sistemului național de identificare și înregistrare a animalelor – SNIIA, din care rezultă efectivul de vaci de carne și bivolițe la data depunerii cererii, în exploatația / exploatațiile cu cod atribuit de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, înscrisă /înscrise în cerere;

- adeverința eliberată de agenția/asociația acreditată pentru înființarea și menținerea registrului genealogic al rasei, prin care se confirmă înscrierea/înregistrarea bovinelor de carne în registrul genealogic al rasei, secțiunea principală sau suplimentară;

- adeverința eliberată de agenția/asociația acreditată pentru înființarea și menținerea registrului genealogic al rasei, prin care se confirmă înscrierea/înregistrarea bubalinelor în registrul genealogic al rasei, secțiunea principală sau suplimentară.

+++

În cazul schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul suin și avicol, aceasta se aplică în perioada 1 august 2022 – 31 august 2023 și vine tot în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.

Actul normativ vizează instituirea unei scheme de ajutor de stat cu caracter temporar pentru susținerea activității crescătorilor din sectoarele suin și avicol, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, valabilă până la data de 30 iunie 2024, în scopul compensării pierderilor generate de creșterea prețurilor la furaje, combustibil și alte costuri.

Valoarea totală care poate fi acordată pentru fiecare întreprindere ce își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole nu depășește echivalentul în lei a 280.000 euro.

Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat este de 126.694.400 lei, echivalentul sumei de 25,6 milioane euro pentru sectorul suin și 151.934.300 lei, echivalentul sumei de 30,7 milioane euro pentru sectorul avicol. Cursul de schimb valutar euro/lei pentru calcularea valorii totale maxime/ cuantumului este cel comunicat de Banca Națională a României la data de 1 august 2023, respectiv de 4,9334 lei/euro.      

Beneficiari ai schemei pot fi:

a) crescători de suine persoane juridice, întreprinderi individuale sau familiale, persoane fizice autorizate, precum și societăți agricole constituite în baza Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, cu modificările și completările ulterioare, care au desfășurat activitate de îngrășare și/sau reproducție a suinelor, în perioada 1 august 2022 – 31 august 2023;  

b) crescători de păsări persoane juridice, întreprinderi individuale sau familiale, persoane fizice autorizate, precum și societăți agricole constituite în baza Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, cu modificările și compeltările ulterioare, care au desfășurat activitate de de reproducție și/sau incubație și/sau creștere a păsărilor pentru carne sau ouă, în perioada 1 august 2022 – 31 august 2023.

Condițiile de eligibilitate pentru potențialii beneficiari sunt următoarele:

- să dețină exploatație/exploatații autorizată/e sanitar – veterinar la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului de stat;

- să fi desfășurat activitate de creștere și/sau reproducție a suinelor în perioada 1 august 2022 - 31 august  2023 în exploatații autorizate sanitar – veterinar;

- să fi desfășurat activitate de reproducție și/sau incubație și/sau creștere a păsărilor în perioada 1 august 2022 – 31 august 2023 în exploatații autorizate sanitar – veterinar.

Ajutorul de stat se acordă beneficiarilor pentru capacitatea de producție în condiții minime de bunăstare deținută de beneficiar în perioada 1 august 2022 – 31 august 2023, echivalent UVM, în funcție de categoriile de suine/păsări.

Cuantumul propus pentru ajutorul de stat este în valoare de 100 euro/UVM, echivalent în lei, iar coeficienții de conversie sunt prevăzuți în anexa nr. 1 la Regulamentul (UE) 2018/1091 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018, respectiv: 0,3 UVM pentru porc gras, 0,5 UVM pentru suine de reproducție, respectiv scroafe și scrofițe, 0,007 UVM pentru pui de carne și pui eclozionați, 0,03 pentru pui de curcă și pui eclozionați de curcă, precum și 0,014 UVM pentru tineret de înlocuire și găini ouătoare, tineret de reproducție și găini rase grele.

Ajutorul excepțional vizează circa 250 de potențiali beneficiari în sectorul suin, cu aproximativ 260.000 UVM capacitate de producție și circa 310 beneficiari în sectorul avicol, cu aproximativ 310.000 UVM capacitate de producție. 

Perioada de depunere este de 30 zile lucrătoare, de la data intrării în vigoare a Oronanțelor, iar termenul de plată este 30 iunie 2024. Sursa de finanțare este bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.