Guvernul a modificat vineri OUG 24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, precum și pentru aprobarea unor măsuri de aplicare a acesteia.

Actul normativ vizează corelarea legislației naționale cu cea europeană, respectiv Orientările Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Totodată, prin această OUG se creează temeiul legal la nivel național pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OG nr.24/2026, care să cuprindă categoriile de servicii pentru desfășurarea activității de neutralizare a animalelor moarte pentru care se acordă sprijin financiar în baza prevederilor din Orientările Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale.

Beneficiile estimate prin aplicarea măsurilor cuprinse în prezentul act normativ au în vedere stabilirea cadrului legal care să reglementeze condițiile sanitar-veterinare și de mediu privind funcționarea unităților de creștere a animalelor, a unităților de producție, depozitare, procesare ori comercializare a cărnii sau a altor produse de origine animală, neutralizarea și transportul subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman în caz de epizootii, precum și resursele financiare necesare consiliilor județene și Consiliului General al Municipiului București pentru realizarea activității de neutralizare a animalelor moarte provenite de la crescătorii individuali de animale, cheltuielile eligibile, cuantumul sprijinului financiar și modul de acordare a acestuia.