Guvernul a aprobat joi Planul de amenajare a spațiului maritim, la propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Actul normativ propune armonizarea legislației naționale cu cea comunitară și identifică distribuția spațială și temporală a activităților și utilizărilor în apele marine astfel încât autoritățile competente să poată stabili principiile și obiectivele pe termen lung, în vederea reducerii la minimum a impactului negativ asupra mediului marin și pentru a susține dezvoltarea durabilă a economiei albastre.

Documentul are caracter de reglementare și vizează promovarea unui proces decizional coordonat și integrat privind dezvoltarea durabilă a regiunii Mării Negre, prin politici sectoriale coerente în domenii precum acvacultură, pescuit, explorarea țițeiului, a gazelor și a altor surse de energie, a resurselor minerale, precum și pentru producția de energie din surse regenerabile, transport maritim, extracția materiilor prime, cercetarea științifică sau activitățile turistice.

De asemenea, sunt stabilite cele trei categorii de zone (zone exclusive, zone susceptibile pentru dezvoltare, zone propice) în baza cărora este reglementat un proces instituțional de coordonare și monitorizare a utilizărilor spațiului maritim, în vederea conservării și protejării biodiversității și a valorificării resurselor Mării Negre.