SPECIAL REPORT: Care sunt variantele de proiecte pe care le pot dezvolta companiile mari pentru a obține finanțări nerambursabile în următorii ani. 

1) Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 va oferi posibilități de finanțare pentru companiile mari în cadrul Axei 1: „Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor”.

Iulia Baz, directorul Autorității de Management, a explicat la conferința #RoFinLarge că programul „este mic ca valoare dar consistent și ambițios. Obiectivul general este susținerea cercetării, dezvoltării- inovării, tehnologiei informației și comunicațiilor pentru competitivitate și dezvoltare”. Alocarea financiară este de 1,58 miliarde euro, din care 1,33 miliarde - nerambursabili.

Programul este structurat pe două axe prioritare, dintre care Axa 1, de interes pentru firmele mari, are un buget de 952,5 milioane euro (60% din total). Competiția de proiecte pentru șapte linii de finanțare prin această Axă se deschide pe 27 iunie, având un buget total de 578 milioane euro iar documentele pot fi consultate pe site-ul http://www.poc.research.ro/. În cadrul acestei Axe, o parte dintre rezultatele așteptate sunt: crearea de infrastructuri cheie de cercetare-dezvoltare, creșterea participării organizațiilor de cercetare și a întreprinderilor românești la programul Horizon 2020, creșterea cheltuielilor sectorului privat pentru CDI.   

2) Programul Operațional Capital Uman va putea finanța, prin o parte din componentele sale, proiecte ale companiilor mari care vizează instruirea angajaților, atragerea de noi angajați prin diferite facilități, formarea și integrarea profesională a tinerilor.  

Viorel Mihai, Director General ajunct al Direcției Programe Capital Uman a explicat, la conferința #RoFinLarge că, spre exemplu,

Cel puțin 700 milioane euro vor fi alocate întreprinzătorilor privați pentru crearea de oportunități de ocupare, participarea angajaților la programe de formare, organizarea de scheme de ucenicie și mentorat, sprijinirea tinerilor în dezvoltarea unei afaceri, implicarea in parteneriate care vizează corelarea ofertei educaționale cu piața muncii și a tranziției de la școala la viață activa, îmbunătățire a activității de management și a resurselor umane din companii, modele inovative de organizarea muncii, forme flexibile de ocupare, măsuri de out placement al lucrătorilor care urmează a fi disponibilizați etc.

Mihai a mai spus că pe pagina web a programului a fost publicată metodologia de evaluare și selecție, în care sunt incluse mai multe noutăți: „nu vom avea doar proiecte de grant ci și instrumente financiare, acordarea granturilor se va face prin diverse mecanisme: proiecte competitive, deschise pentru toate categoriile de aplicanți, dar și proiecte non-competitive – dedicate anumitor instituții, dar pentru care este recomandat un partener din mediul privat”. 

În plus, a mai detaliat acesta, cererea de finanțare va fi în format electronic, inclusiv cifra de afaceri se va verifica automat din sistemul electronic – corelat cu diverse baze de date la nivel național – iar evaluarea se va face tot în sistem electronic. De asemenea, au mai fost introduse opțiunea de costuri simplificate, decontarea anumitor costuri pe bază forfetară, „ceea ce nu s-a realizat în perioada de programare trecută, deși era prevăzut”, plus utilizarea unor bareme standard de cost, pentru anumite componente de formare profesională. 

3) Programul Operațional Infrastructură Mare oferă posibilitatea de finanțare companiilor private din domeniul energiei.

În detaliu: prin obiectivul specific 6.1. Creșterea producției de energie din resurse regenerabile mai puțin exploatate, solicitanții eligibili pot fi inclusiv societățile comerciale care au ca activitate producerea de energie în scopul comercializării.

Detaliile au fost explicate la conferința #RoFinLarge de George Guran, șef serviciu în cadrul Organismului Intermediar pentru energie, Ministerul pentru Energie, IMM și mediul de afaceri. În acest domeniu, întreprinderile mari pot primi finanțare nerambursabilă de numai până la 60% din costurile eligibile.

De asemenea, mai pot solicita finanțare operatori de distribuție/transport al energiei electrice care preiau energie produsă din resurse regenerabile de energie.

Prin Obiectivul specific 6.2 se va finanța implementarea de sisteme de monitorizare a consumurilor de energie la consumatorii industriali și prin 6.3. - Implementarea distribuției inteligente într-o zonă omogenă de consumatori non-industriali de energie electrică. De asemenea, printr-o altă componentă se va finanța „Creșterea eficienței energetice în industrie prin promovarea consumului de energie produsă în sisteme de cogenerare de înaltă  eficiență”. 

Pe lângă fondurile structurale, mai multe variante de finanțare se regăsesc în Programul de Dezvoltare Rurală al României, programul comisiei europene de cercetare-dezvoltare Horizon 2020 dar și pin schemele naționale de ajutor de stat

Programul de Dezvoltare Rurală 2014-2020

Carmen Boteanu, director adjunct Autoritatea de Management PNDR, Ministerul Agriculturii, a explicat:  ”Programul este foarte complex, finanțările sunt în domeniul fermelor, procesării, plăți măsuri compensatorii de agro-mediu, transfer de know-how și formare profesională pentru fermieri plus axa Leader”. 

Ca noutate, a subliniat aceasta, vorbim de un subprogram tematic – programul pomicol, care a apărut ca urmare a constatării că România are un potențial ridicat pe sectorul pomicol.  

Mai multe detaii concrete despre măsuri - în caseta de la finalul articolului. 

Schemele de ajutor de stat, derulate de Ministerul Finanțelor Publice  

Livia Stan, Director General Direcția ajutor de stat, MFP a explicat care este contextul finanțărilor acordate din fonduri naționale și ce scheme au fost lansate recent. 

Potrivit Liviei Stan, „Targetul nostru în perioada 2007-2014 a fost susținerea proiectelor mari, de anvergură, care au putut deveni multiplicator și contribui la dezvoltarea regională. A fost targetată în principal finanțarea de active corporale și necorporale și susținerea costurilor salariale”.

Bilanțul arată 69 proiecte finanțatre și investiții efectuate de 3 miliarde euro. „Dintre acestea, aproape jumătate finalizate și au plățile efectuate”, a spus Livia Stan.  

Ajutorul de stat reprezintă un subiect tabu în ultimul timp, a mai spus reprezentanta MFP, și este folosit din ce în ce mai des pentru toate tipurile de finanțare. „România îl aplică sub mai multe forme și încercăm să/l folosimtocmai pt a susține investițiile în toate formele posibile”.  

Vezi detalii despre noile scheme 2014-2020, în caseta de la final.

Horizon 2020, programul de cercetare-dezvoltare al Comisiei Europene: „Posibilitatea de a crea viitorul”

Lucian Andrei, fondatorul Horizon Consulting Network a prezentat la conferința #RoFinLarge ce presupune participarea la noul program multianual de cercetare-dezvoltare la nivel european.

„Apelurile sunt publicate cu 2 ani înainte, având o predictibilitate foarte mare cei interesați care pot planifica proiectele. Apoi, un proiect se dezvoltă la nivel de consorțiu, din mai multe zone geografice și interdisciplinare: universități, IMM-uri, companii mari”. Potrivit acestuia, majoritatea proiectelor au bugete între 2 și 8 milioane euro. Domeniile sunt cele prioritare ale Comisiei Europene: IT&C, energie, transport, mediu, sănătate. Sunt trei categorii de competiții, iar finnțările pot ajunge până la 100% din valoarea cheltuieilor eligibile, în majoritatea cazurilor.

Avantaje ale participării. Lucian Andrei:

Aveți posibilitatea de a forma un consorțiu alături de participanți din alte țări și astfel obține reziultate pe care în mod normal, singuri, cu resursele proprii nu le-ați putea obține, plus acces la tehnologii care nu au ajuns pe piață. Practic, aveți posibilitatea de a crea viitorul.

Alte detalii: Costuri eligibile: costuri salariale, în principal, ale personalului care participăProiectele se implementează pe baza unui avans, care va fi primit în principiu la 90 de zile; evaluarea se face transparent, sunt circa 14.000 de evaluatori pe listele Comisiei Europeme. Aplicarea este online, ceea ce simplifică foarte mult procesul, nu va fi necesar să fie trimise documente în plic Comisiei Europene. fondurile vin în sprijinul inițiativelor voastre interne și vor finanța aducerea ideilor inovative din cadrul companiei, pe piață.