Comisia Europeană a anunțat luni adoptarea a noi orientări strategice pentru o acvacultură a UE mai sustenabilă și mai competitivă.

Orientările oferă Comisiei, statelor membre și părților interesate o perspectivă comună pentru a dezvolta acest sector într-un mod care să contribuie în mod direct la Pactul verde european și, în special, la Strategia "De la fermă la consumator”. Orientările vor ajuta sectorul acvaculturii din UE să devină mai competitiv și mai rezilient și să își îmbunătățească performanțele de mediu.

"Acvacultura joacă un rol din ce în ce mai important în sistemul alimentar european. Sectorul poate oferi alimente sănătoase cu o amprentă climatică și de mediu în general inferioară celei pe care o au activitățile agricole terestre. Prin orientările pe care le-am adoptat astăzi, dorim să poziționăm producția de acvacultură din UE ca referință globală pentru sustenabilitate și calitate, să reducem dependența noastră de importurile de fructe de mare și să creăm mai multe locuri de muncă, în special în regiunile de coastă", a declarat Virginijus Sinkevičius, comisarul pentru mediu, oceane și pescuit.

Orientările au fost elaborate în strânsă consultare cu statele membre ale UE și cu părțile interesate, în special cu cele reprezentate în Consiliul consultativ pentru acvacultură. Ele stabilesc patru obiective interdependente pentru dezvoltarea în continuare a acvaculturii în UE:

- consolidarea rezilienței și a competitivității

- participarea la tranziția verde

- asigurarea acceptării sociale și a informării consumatorilor

- îmbunătățirea cunoștințelor și inovarea.

Orientările propuse vor sprijini și creșterea substanțială a acvaculturii ecologice la nivelul UE. Astfel cum s-a menționat în Planul de acțiune pentru agricultura ecologică, recent publicat, producția de acvacultură ecologică rămâne un sector relativ nou, dar cu un potențial de creștere semnificativ.

Analizând provocările și oportunitățile sectorului acvaculturii din UE, orientările propun acțiuni specifice într-o serie de domenii, inclusiv accesul la spațiu și apă, sănătatea umană și animală, performanțele de mediu, schimbările climatice, bunăstarea animalelor, cadrul de reglementare și administrativ și comunicarea cu privire la acvacultura din UE.

În special, Comisia propune elaborarea unor documente de orientare detaliate privind bunele practici în cele mai importante domenii și prevede un mecanism specific de asistență pentru acvacultură pentru a sprijini elaborarea acestor documente de orientare, precum și punerea în aplicare a bunelor practici descrise în acestea.

Printre alte obiective, Comisia încurajează, de asemenea, statele membre ale UE să includă creșterea acvaculturii ecologice în revizuirea (în curs) a planurilor lor strategice naționale pentru sectorul acvaculturii, precum și să sprijine acest tip de producție acvicolă cu o parte din fondurile disponibile în cadrul Fondului european pentru pescuit, afaceri maritime și acvacultură (FEPAM).