Comisia a publicat joi un raport privind punerea în aplicare a primei inițiative a UE privind polenizatorii, pe care CE a adoptat-o în 2018 pentru a aborda declinul insectelor polenizatoare sălbatice.

Insectele polenizatoare sunt esențiale pentru funcționarea ecosistemelor, pentru securitatea alimentară și bunăstarea oamenilor și pentru medicamente, amintește Comisia Europeană.

Cu toate acestea, în Europa, una din zece specii de albine și de fluturi este pe cale de dispariție, iar o treime din ele sunt în scădere.

Analiza publicată astăzi arată că s-au înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește punerea în aplicare a acțiunilor inițiativei, dar există în continuare provocări legate de abordarea multiplelor cauze principale ale declinului insectelor polenizatoare.

Inițiativa adoptată în 2018 rămâne un instrument de politică folositor, care permite UE, statelor membre și părților interesate să combată declinul polenizatorilor.

Până la sfârșitul anului 2020, peste treizeci de acțiuni au fost puse în aplicare în trei domenii prioritare: îmbunătățirea cunoștințelor privind declinul polenizatorilor, combaterea cauzelor care duc la declinul polenizatorilor, implicarea publicului și promovarea cooperării pentru a stopa declinul.

Printre altele, Comisia a lansat parcul polenizatorilor – un instrument digital interactiv menit să sensibilizeze publicul cu privire la declinul periculos al polenizatorilor și să inițieze, la nivel global, acțiuni menite să abordeze acest fenomen.

Parcul polenizatorilor este o experiență de realitate virtuală care are loc în 2050 într-o lume în care insectele polenizatoare au dispărut complet.

Varietatea activităților desfășurate la nivel local, regional, național și la nivelul UE a arătat că cetățenii sunt la curent cu această problemă și sunt pregătiți să acționeze.

În cadrul inițiativei UE privind polenizatorii s-a elaborat un sistem la nivelul UE de monitorizare a speciilor polenizatorilor pentru o mai bună înțelegere a stării populațiilor lor și a cauzelor declinului acestora. În curând, acest sistem va putea fi utilizat pe teren în întreaga UE.

Va fi însă necesară o accelerare a eforturilor, în special pentru a aborda pierderea habitatelor pe terenurile agricole și impactul pesticidelor.

Strategia UE privind biodiversitatea pentru 2030, Strategia UE „De la fermă la consumator” și Planul de acțiune al UE privind reducerea la zero a poluării stabilesc obiective specifice în acest sens, precum:

- extinderea zonelor protejate și refacerea ecosistemelor,

- promovarea agriculturii ecologice,

- refacerea elementelor de peisaj de o mare diversitate pe terenurile agricole,

- reducerea semnificativă a utilizării pesticidelor și a altor poluanți de mediu care dăunează polenizatorilor.

Noua strategie a UE privind adaptarea la schimbările climatice și obiectivele tot mai ambițioase în ceea ce privește neutralitatea climatică vor contribui la atenuarea impactului schimbărilor climatice asupra polenizatorilor.