Comisia Europeană a propus joi cea mai mare reformă din ultimii 20 ani a normelor UE privind bunăstarea animalelor în timpul transportului.

De asemenea, Comisia propune, pentru prima dată, noi norme ale UE privind bunăstarea și trasabilitatea câinilor și pisicilor care sunt crescute, ținute și comercializate ca animale de companie, în scopuri economice.

Pachetul include o revizuire a normelor actuale ale UE privind animalele în timpul transportului, care va îmbunătăți bunăstarea celor 1,6 miliarde de animale transportate în și din UE în fiecare an. Noile norme reflectă cele mai recente probe și informații științifice, precum și evoluțiile tehnologice.

Noile norme privind bunăstarea și trasabilitatea câinilor și pisicilor vor stabili, pentru prima dată, standarde uniforme ale UE pentru creșterea, adăpostirea și manipularea câinilor și pisicilor în unitățile de reproducție și în magazinele de animale de companie, precum și în adăposturi.

Trasabilitatea câinilor și pisicilor va fi, de asemenea, consolidată prin identificarea și înregistrarea obligatorie în bazele de date naționale pentru a combate traficul ilegal și a controla mai bine condițiile de bunăstare a animalelor în unități.

Comisia propune măsuri suplimentare pentru a aborda inițiativa cetățenească europeană (ICE) „O Europă liberă”, care solicită o interdicție la nivelul UE privind creșterea animalelor pentru blană și vânzarea de produse care conțin astfel de blănuri pe piața unică. Comisia salută inițiativa și recunoaște că bunăstarea animalelor rămâne o preocupare majoră pentru cetățenii europeni.

Norme mai bune pentru transportul animalelor

Normele UE existente pentru animale în timpul transportului datează de 20 de ani. Ele nu mai reflectă realitățile actuale, cele mai recente informații și recomandări științifice, obiectivele de durabilitate sau preocupările legitime ale cetățenilor noștri în ceea ce privește bunăstarea animalelor.

Prin urmare, propunerea de astăzi se axează pe domenii-cheie vitale pentru asigurarea bunăstării animalelor în timpul transportului:

- durata călătoriilor va fi redusă, iar în timpul călătoriilor de lungă durată, animalele trebuie descărcate pentru anumite perioade de odihnă, hrănire și adăpare.

- se vor aplica norme speciale animalelor destinate sacrificării și animalelor vulnerabile, cum ar fi vițeii neînțărcați și animalele gestante;

- limitele pentru asigurarea unui spațiu minim pentru diferitele animale vor fi mărite și adaptate la fiecare specie;

- transportarea în temperaturi extreme va fi supusă unor condiții stricte, incluzând transportarea exclusiv pe timp de noapte, în cazul în care temperaturile depășesc 30 grade.

În plus, atunci când temperaturile sunt sub 0 °C, vehiculele rutiere trebuie să fie acoperite, iar circulația aerului în compartimentul pentru animale trebuie controlată, pentru a proteja animalele de expunerea la vânt în timpul călătoriei. În cazul în care temperaturile scad sub -5 °C, împreună cu măsurile menționate anterior, durata călătoriei nu trebuie să depășească 9 ore;

- normele privind exportul de animale vii din Uniune vor fi înăsprite, inclusiv controale mai bune în țările terțe pentru a îndeplini standarde echivalente cu cele din UE;

- vom valorifica la maximum instrumentele digitale pentru a facilita aplicarea normelor de transport (de exemplu, localizarea în timp real a vehiculelor, baza de date centrală).