Consiliul UE a adoptat luni modificări la legea UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE), care vizează o serie de produse precum computere, frigidere și panouri fotovoltaice.

Modificările vizează alinierea Directivei DEEE la o hotărâre a Curții de Justiție a UE din 2022 privind lipsa parțială de validitate a directivei din cauza aplicării retroactive nejustificate a răspunderii extinse a producătorilor în cazul deșeurilor rezultate din panourile fotovoltaice introduse pe piață între 13 august 2005 și 13 august 2012.

Modificările clarifică faptul că:

- costurile de gestionare și de eliminare a deșeurilor rezultate din panourile fotovoltaice introduse pe piață după 13 august 2012 revin producătorului respectivelor EEE;

răspunderea extinsă a producătorilor pentru produsele EEE care au fost adăugate în domeniul de aplicare al directivei în 2018 ar trebui să se aplice acelor produse electronice care au fost introduse pe piață după data respectivă.

Modificările introduc, de asemenea, o clauză de revizuire potrivit căreia Comisia trebuie să evalueze, până cel târziu în 2026, necesitatea unei revizuiri a directivei.

Comisia a adoptat propunerea sa vizând o modificare specifică a Directivei DEEE la 7 februarie 2023. În urma adoptării pozițiilor lor de negociere în iunie (Consiliul) și octombrie 2023 (Parlamentul European), colegiuitorii au ajuns la un acord politic provizoriu în noiembrie 2023. Acordul a fost votat în mod formal de Parlamentul European la 6 februarie 2024.

Votul de luni al Consiliului încheie procedura de adoptare. Textul modificărilor va fi acum semnat de colegiuitori, apoi va fi publicat în Jurnalul Oficial al UE și va intra în vigoare după 20 de zile. Statele membre vor avea apoi la dispoziție până la 18 luni pentru a transpune directiva modificată în legislația națională.