Cererile de acordare a ajutorului de minimis pentru compensarea efectelor hidrometeorologice nefavorabile din perioada martie-mai 2021 asupra sectorului apicol vor putea fi depuse începând de vineri, a anunțat APIA.

Guvernul a adoptat în această săptămână un act normativ care prevede acordarea unui ajutor de 23,7 lei/familia de albine. Fondurile provin din bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR).

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a menționat că perioada de depunere a cererilor este 19-26 noiembrie, iar termenul de plată a ajutorului de minimis este 31 decembrie 2021.

Beneficiarii schemei de ajutor de minimis sunt: apicultorii, persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, valabil la data depunerii cererii; apicultorii, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.182/2016; apicultorii, persoane juridice.

Conform APIA, pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis, beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate: să aibă familii de albine înscrise în baza de date națională apicolă la data 1 martie 2021, conform Sistemului unitar de identificare a stupinelor și stupilor, gestionat de Agenția Națională pentru Zootehnie "Prof. Dr. G.K. Constantinescu", potrivit prevederilor Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor și stupilor cu modificările și completările ulterioare; să aibă stupine înregistrate/autorizate la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, la data depunerii cererii; să fie înregistrați în registrul unic de identificare (RUI), și să dețină cod unic de înregistrare atribuit de către APIA.

Valoarea totală a schemei de ajutor de minimis se ridică la 53.250.724 lei, reprezentând 10.763.157,96 euro la cursul de schimb stabilit de Banca Centrală Europeană (BCE) în data de 30 septembrie 2021, respectiv 4,9475 lei pentru un euro.