Una dintre cele mai importante politici ale UE, Politica Agricolă Comună (PAC) are drept scop asigurarea siguranței alimentare a blocului european, un obiectiv ce a devenit extrem de actual din cauza invaziei Rusiei în Ucraina.

Într-un recent chestionar EURACTIV, doar 58,8% dintre respondenți au identificat corect cât din bugetul UE este alocat Politicii Agricole Comune, în timp ce puțin sub două treimi știau care dintre instrumentele financiare ale PAC este cel mai mare. În această prezentare grafică, EURACTIV detaliază exact câți bani vor fi alocați următoarei PAC, care se va desfășura între 2023 și 2027.

În 2 decembrie 2021 a fost adoptat oficial acordul privind reforma Politicii Agricole Comune (PAC) a UE.

Noul pachet legislativ, care urmează să se aplice între 2023 și 2027, are scopul de a deschide calea către o PAC mai echitabilă, mai ecologică și mai orientată către performanță.

Dar câți bani vor fi dedicați politicii în perioada următoare? Și ce stat membru va primi cea mai mare felie de plăcintă?

PAC și Cadrul financiar multianual: bugete și alocări 

Cadrul financiar multianual (CFM) al UE pentru perioada 2021-2027, adoptat la 17 decembrie 2020, se ridică la 1.211 miliarde de euro (în prețuri curente), cu încă 807 miliarde euro din instrumentul NextGenerationEU, destinat redresării economice după pandemia de COVID-19.

Alocarea totală pentru politica agricolă comună (PAC) se ridică la 386,6 miliarde de euro, împărțită între două fonduri (denumite adesea „cei doi piloni” ai PAC).

Primul se referă la plățile directe către fermieri care, împreună cu cheltuielile legate de piață, formează așa-numitul „prim pilon”, iar sprijinul pentru dezvoltarea rurală este cunoscut sub numele de „al doilea pilon” al PAC.

Alocările pentru PAC, 2021-2027

Pentru PAC au fost alocate aproape 387 de miliarde de euro în perioada 2021-27.

Aceste sume provin din două fonduri diferite: Fondul european de garantare agricolă (FEGA), care a fost stabilit la 291,1 miliarde de euro (în prețuri curente) pentru cei șapte ani; și Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), care se va ridica la 95,5 miliarde de euro.

Bugetul FEADR include, de asemenea, 8 miliarde de euro din Next Generation EU, pentru a ajuta zonele rurale să facă schimbările structurale necesare pentru a atinge obiectivele Pactului ecologic european și a facilita tranziția digitală.

Flexibilități

Pentru a permite țărilor UE să adapteze mai bine politica la prioritățile sectoarelor lor agricole, există posibilitatea de a transfera până la 25% din alocațiile lor PAC între sprijinul pentru fermieri și dezvoltarea rurală.

De asemenea, țările UE pot aplica flexibilități suplimentare în anumite scopuri, cum ar fi sprijinirea obiectivelor de mediu și climă, sprijinirea tinerilor fermieri și în cazul în care țările au plăți directe sub medie.

În plus, planurile naționale strategice introduse în noua PAC urmează să fie implementate de la 1 ianuarie 2023. 

Prin aceste planuri, o noutate a reformei PAC, statele membre detaliază cum vor îndeplini cele nouă obiective ale UE din PAC 2023-2027, răspunzând în același timp la nevoile fermierilor și ale comunităților rurale.

Planurile strategice permit un grad mai mare de flexibilitate între cele doi piloni și vor include ambițiile incluse în Pactul ecologic european, dar, mai ales, cele din politica emblematică a UE în domeniul agro-alimentar - Strategia Farm to Fork.

În ansamblu, 40% din cheltuielile totale ale PAC au fost alocate pentru acțiuni legate de schimbările climatice.

Alocări fonduri PAC din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală 

Alocări fonduri PAC din Fondul european de garantare agricolă

Derulați mai jos pentru a vedea cum va fi defalcat bugetul PAC în fiecare stat membru.

Alocarea anuală a finanțării PAC per stat membru

Material realizat de Esther Snippe, Gerardo Fortuna și Natasha Foote pentru EURACTIV.com. Traducerea și adaptarea: Bogdan Neagu