Parlamentarii cer Comisiei Europene obiective obligatorii de reducere a cantității de pesticide folosite, într-o rezoluția privind strategia ”De la fermă la consumator”.

Parlamentul European salută Strategia ”De la fermă la consumator” și subliniază că este important să producem alimente sănătoase în mod sustenabil.

Miza este atingerea obiectivelor Pactului verde european, inclusiv a celor referitoare la climă, biodiversitate, poluare zero și sănătate publică.

Eurodeputații au subliniat că este nevoie de o sustenabilitate crescută în fiecare etapă a lanțului de aprovizionare cu alimente. Ei au reiterat că toți cetățenii - de la fermieri la consumatori - au un rol de jucat în acest demers.

Eurodeputații doresc o garanție că fermierii pot câștiga o cotă-parte echitabilă din profitul asociat alimentelor produse sustenabil. Astfel, ei îndeamnă Comisia să depună mai multe eforturi - inclusiv prin adaptarea normelor referitoare la concurență - pentru a întări poziția fermierilor în lanțul de aprovizionare.

Recomandări:

O hrană mai sănătoasă 

- este nevoie de recomandări europene întemeiate pe date științifice privind o alimentație sănătoasă, inclusiv o etichetă nutrițională europeană obligatorie pe partea din față a ambalajului;

- trebuie găsite soluții pentru consumul excesiv de carne și de alimente cu grad înalt de prelucrare și conținut ridicat de sare, zahăr și grăsimi, inclusiv prin stabilirea unor niveluri maxime ale aportului zilnic.

Pesticidele și protejarea polenizatorilor

- o procedură mai bună de aprobare a pesticidelor și o mai bună monitorizare a aplicării ei pentru a proteja polenizatorii și biodiversitatea;

- obiective obligatorii de reducere a cantității de pesticide folosite. Statele membre ale Uniunii ar trebui să pună în aplicare aceste obiective în cadrul planurilor lor strategice PAC.

Emisiile de gaze cu efect de seră (GES)

- pachetul „Pregătiți pentru 55 în 2030” trebuie să stabilească obiective ambițioase pentru emisiile generate de agricultură și utilizarea conexă a terenurilor și trebuie să le reglementeze, inclusiv prin introducerea unor criterii stricte pentru energia din surse regenerabile bazate pe biomasă;

- absorbanții naturali de carbon trebuie regenerați și consolidați.

Calitatea vieții animalelor

- avem nevoie de indicatori comuni, bazați pe date științifice, pentru a măsura calitatea vieții animalelor, pentru a asigura o armonizare mai mare la nivelul întregii Uniuni;

- legislația actuală a Uniunii trebuie să fie evaluată pentru a constata dacă este nevoie de schimbări;

- se va renunța treptat la folosirea cuștilor pentru creșterea animalelor în Uniune;- produsele de origine animală care provin din afara Uniunii ar trebui să fie autorizate doar dacă respectă standarde aliniate cu cele ale Uniunii.

Agricultura ecologică

- suprafața terenurilor ecologice ale Uniunii ar trebui mărită până în 2030;

- este nevoie de inițiative (în domeniul fiscal, al promovării și al achizițiilor publice) pentru a stimula cererea.