Plenul Camerei Deputațilir, for decizional în acest caz, a adoptat miercuri un proiect de lege inițiat de PNL și USR privind protecția arborilor remarcabili.

S-au înregistrat 254 de voturi "pentru" și o singură abținere.

Potrivit legii, prin arbori remarcabili se înțelege "arborii din afara fondului forestier național, inclusiv din intravilanul localităților, care o valoare cultural-istorică documentată, pentru zonă și comunitate, fiind legați de un eveniment istoric sau de o personalitate, de o întâmplare istorică sau de o legendă" și care îndeplinesc cel puțin una dintre următoarele caracteristici: au o circumferință minimă a trunchiului, măsurată la 130 cm de sol în amonte, au vârsta de minimum 160 de ani, stabilită în baza datelor înscrise în amenajamentele silvice sau a altor documente, precum și a determinărilor și măsurătorilor

De asemenea prevederile prezentei legi sunt obligatorii pentru proprietarii și deținătorii cu orice titlu de teren cu vegetație forestieră din afara fondului forestier național, inclusiv din intravilanul localităților, cu excepția proprietăților private din intravilanul localității.

Tăierea și valorificarea arborilor remarcabili, indiferent de proprietate, este permisă numai în următoarele cazuri:

a) arborele remarcabil este complet uscat, cu excepția cazurilor în care extragerea lemnului mort este interzisă;

b) arborele remarcabil este dezrădăcinat din cauze   naturale, cu excepția cazurilor în care extragerea arborilor doborâți este interzisă;

c) arborele remarcabil pun în pericol siguranța oamenilor și a bunurilor și nu există altă modalitate de a reduce acest risc, în urma unei evaluări făcute de către autoritatea responsabilă.

Avizul de marcare pentru tăiere se solicită de către administratorii silvici, autorității publice centrale pentru silvicultură. În cazul eliberării unui aviz favorabil acesta va conține și termenul în care arborele va fi tăiat, iar în 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se vor elabora și publica prin ordin comun al miniștrilor Mediului și Dezvoltării Rurale și Administrației norme de aplicare.

Totodată, proprietarii privați vor fi despăgubiți, la cerere, pentru arborii remarcabili înscriși în Catalogul arborilor remarcabili.

Mai multe detalii despre proiectul care merge acum la promulgare la președinte - aici.