Direcția de control din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a constatat deficiențe și nereguli în activitatea managementului societății Casa Română de Comerț Agroalimentar "Unirea".

Astfel, în urma controlului derulat în perioada 13 decembrie 2023 - 31 ianuarie 2024, printre acestea se numără facturi neîncasate, în valoare de aproximativ 53 de milioane de lei, sau comercializarea într-o proporție mai mare a produselor din import decât a celor provenite de la producătorii autohtoni, transmite Agerpres.

Potrivit datelor furnizate de MADR la solicitarea Agerpres, controlul a scos la iveală faptul că din suma totală de mărfuri facturată de Casa Unirea pe parcursul anului 2023, în valoare de aproximativ 79,6 milioane de lei, societatea a încasat aproximativ 26,6 milioane de lei până la data de 10 ianuarie 2024. Astfel, Casa Unirea înregistrează facturi neîncasate în valoare de aproximativ 53 de milioane de lei, rezultate din derularea contractelor cadru de furnizare de produse.

"Peste 95% din această sumă reprezintă sume aferente facturilor neîncasate provenind de la 14 societăți comerciale partenere (clienți). Precizăm că din suma de 53 milioane de lei, aproximativ 45 milioane lei reprezintă facturi neîncasate de la 3 societăți comerciale. Termenele scadente aferente facturilor emise de către societatea Casa Unirea înregistrează și peste 100 de zile întârziere, cea mai veche factură emisă și neîncasată având scadența la data de 24.07.2023", se arată în documentul transmis de Ministerul Agriculturii.

De asemenea, pe durata controlului, directorul general al societății Casa Unirea (Mariana Cotoi, n.r.) nu a putut prezenta documente privind inițierea vreunui demers în vederea calculării și facturării penalităților de întârziere conform prevederilor contractuale. În plus, ca urmare a solicitărilor echipei de control, directorul general al societății a comunicat faptul că au fost inițiate demersuri pentru notificarea debitorilor, iar la data de 29.12.2023 au fost depuse în bancă instrumentele de plată - bilete la ordin și file CEC.

"La data de 15.01.2024, instrumentele de plată (file CEC și bilete la ordin) au fost însă retrase de către directorul general al societății Casa Unirea, deși acesta se afla în concediu de odihnă în perioada 03-19.01.2024. Prin acest demers a fost împiedicată recuperarea sumelor restante de la clienții societății, directorul general acționând împotriva intereselor societății Casa Unirea", susțin reprezentanții MADR.

În ședința comună a Adunării Generale a Acționarilor (AGA) și a Consiliului de Administrație (CA) a societății Casa Unirea din data de 2 august 2023, reprezentantul AGA a atenționat asupra riscului de neîncasare a facturilor emise de Casa Unirea către unii clienți, a propus sistarea livrărilor de marfă către aceștia și constituirea de garanții contra riscului de neplată.

Totodată, în cadrul controlului desfășurat, directorul general al societății Casa Unirea nu a prezentat înscrisuri care să demonstreze faptul că recomandările AGA au fost materializate în demersuri sau acțiuni care să conducă la recuperarea creanțelor, diminuarea riscurilor de neîncasare și protejarea intereselor societății Casa Unirea.

"S-a constatat că produsele achiziționate de Casa Unirea și comercializate ulterior provin în cea mai mare parte de la mărci consacrate la nivel internațional, din producție UE sau non UE, iar cele achiziționate de la fermieri sau producători români sunt într-o proporție nesemnificativă, fapt ce denotă îndepărtarea managementului de la obiectivul avut în vedere de acționarul unic atunci când a fost creată această societate, acela de a facilita vânzarea mărfurilor agroalimentare produse în fermele din România", se arată în raportul de control al MADR.

Potrivit sursei citate, un alt aspect relevant pentru activitatea directorului general reiese din derularea raporturilor comerciale ale societății cu unele dintre societățile partenere. Astfel, s-a constatat un mod de lucru prin care fie clientul final îi indica de la început Casei Unirea furnizorul de la care să facă achiziția, fie furnizorul îi transmitea Casei Unirea cine este clientul final al produselor intermediate.

În urma controlului s-a mai constatat că prin selecția superficială a unor parteneri comerciali ai societății Casa Unirea - firme care nu au raportat indicatori sau nu au prezentat garanții care să susțină un parteneriat sigur - prin continuarea relațiilor comerciale cu partenerii care înregistrau facturi care aveau scadența depășită, precum și prin lipsa unor acțiuni de somare a societăților cu privire la depășirea termenele scadente sau de emitere a facturilor aferente penalităților, "directorul general nu și-a respectat obligațiile ce decurg din Contractul de mandat".

Potrivit reglementărilor legale în vigoare, Nota de control privind verificarea și analizarea activității Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar Unirea" SA a fost transmisă spre analiză instituțiilor abilitate pentru a stabili conform competențelor dacă "faptele prezentate îmbracă forma unor infracțiuni", precum și organelor de control cu atribuții în analiza concluziilor cu impact fiscal.

Nota de control a fost transmisă și AGA, pentru a lua la cunoștință despre constatările și concluziile rezultate în urma verificărilor efectuate de către echipa de control, precum și Consiliului de Administrație, care în ședința din data de 7 februarie 2024, analizând activitatea directorului general, a dispus revocarea din funcție a acestuia și numirea unei alte persoane în funcția de director general, în condițiile legii. Este vorba de legumicultorul Ionuț Radu, din județul Olt, care figura ca membru în CA al Casei Unirea.

O echipă de control din cadrul Direcției Generale Control, Antifraudă și Inspecții (DGCAI) a realizat, în perioada 13 decembrie 2023 - 31 ianuarie 2024, verificarea și analizarea activității Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar Unirea SA", pentru perioada 2021-2023, pe baza documentelor puse la dispoziție și a informațiilor furnizate de către reprezentanții societății.

Pe data de 16 ianuarie, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat că a trimis Corpul de Control al ministerului la Casa de Comerț Agroalimentar Unirea, în urma neregulilor semnalate de Consiliul de Administrație referitoare la valorificarea unor produse de import prin această societate, nu doar din producția autohtonă, urmând să ia "măsurile cele mai dure" dacă vor fi găsite nereguli.

"Situația nu este una bună, informațiile sunt corecte (privind valorificarea produselor de import n.r.). În momentul de față am trimis Corpul de Control la Casa Unirea. Aștept raportul și bineînțeles că voi lua deciziile care se impun. Am fost solicitat atât de Consiliul de Administrație cât și de AGA (Adunarea Generală a Acționarilor) să transmit Corpul de Control către Casa Unirea. După finalizarea acestui control vi-l voi pune la dispoziție", a declarat atunci Florin Barbu.

Casa Română de Comerț Agroalimentar Unirea SA este o societate națională înființată în 2018, în primul mandat al ministrului Agriculturii, Petre Daea, cu scopul de a valorifica producția agricolă națională. Obiectivul acesteia era de a deschide un lanț de 60 de magazine cu produse românești provenite de la mici producători. Doar două magazine au fost deschise, unul în București și altul în Sibiu, până când proiectul a fost sistat, respectiv în noiembrie 2019, în mandatul ministrului Adrian Oros.Activitatea societății a fost reluată în luna octombrie 2022, în al doilea mandat al lui Petre Daea, după trei ani de întrerupere, odată cu semnarea unui prim contract cu producătorii agricoli pentru 100 de tone de legume.