Creșterea vertiginoasă a valorii producției agricole în UE în anul 2022 este dată de creșterea prețurilor produselor și nu a volumului producției care, dimpotrivă, a scăzut, scrie cotidianul elen Ta Nea.

Acest lucru reiese din datele Eurostat, conform cărora, în 2022, producția agricolă a UE a fost evaluată la 537,5 miliarde de euro, calculată la prețurile de bază, ceea ce echivalează cu o creștere cu 19% față de 2021.

Modificarea valorii nominale reflectă în mare măsură creșterea vertiginoasă a prețului nominal al bunurilor și serviciilor agricole în ansamblu (creștere estimată la 22,8%), în timp ce volumul producției a înregistrat o scădere moderată față de nivelul din 2021 (cu 3,1% mai puțin, conform estimărilor).

Trei sferturi din valoarea producției agricole a UE în 2022 a provenit din șapte țări UE: Franța (97,1 miliarde euro, reprezentând 18% din totalul UE), Germania (76,2 miliarde euro, 14%), Italia (71,5 miliarde euro, 13 %), Spania (63,0 miliarde de euro, 12%), Polonia (39,5 miliarde de euro, 7%), Olanda (36,1 miliarde de euro, 7%) și România (22,2 miliarde de euro, 4%).

Toate țările UE au înregistrat o creștere a valorii producției agricole în 2022 față de 2021. Cele mai mari rate de creștere au fost înregistrate în Estonia (44%), Polonia (43%) și Lituania (42%).

Valoarea producției agricole a crescut cu 30% în Germania, 18% în Țările de Jos, 16% în Franța și Italia, 10% în Spania și 5% în România.

Puțin peste jumătate (54%) din valoarea producției agricole UE în 2022 a provenit din culturi agricole (287,9 miliarde euro, +15% față de 2021). Două cincimi (38%) a provenit din creșterea animalelor și produse de origine animală (206 miliarde euro, +26% față de 2021), iar cota rămasă a provenit din serviciile agricole și activitățile secundare.

Costul inputurilor agricole din UE (consumul intermediar), care nu este legat de investiții, a fost cu 22% mai mare în 2022 decât în ​​2021.

De asemenea, conform acelorași date, modificările valorii producției agricole și a consumului intermediar în 2022 au condus la o creștere cu 15% a valorii adăugate brute produse de agricultură.

sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA