Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a început, de la 1 martie, campania de primire a cererilor unice de plată pentru anul 2021, care vor putea fi completate online, a anunțat marți instituția.

„Având în vedere că siguranța în contextul pandemiei COVID-19 este extrem de importantă pentru instituția noastră, fermierii vor putea să-și înregistreze cererile unice de plată în anul 2021 fără a se prezenta la centrele județene/locale APIA și/sau al municipiului București, până la data de 15 mai 2021. Se va completa o singură Cerere Unică de Plată, chiar dacă se utilizează suprafețe de teren în diferite localități sau județe. Ca în fiecare an, APIA va fi alături de fermieri pe tot parcursul campaniei și va acorda tot sprijinul necesar pentru parcurgerea cu succes a etapelor necesare pentru accesarea fondurilor europene”, se arată într-un comunicat al instituției.

Fermierii își vor actualiza parcelele agricole, elementele ZIE (zone de interes ecologic) și toate informațiile din cerere, prin accesarea aplicației IPA-Online din versiunea internet, conform Manualului de utilizare IPA-Online (accesibil în aplicație).

De asemenea, fermierii trebuie să verifice împreună cu primăria pe raza căreia dețin terenul situația înscrierii în Registrul agricol a terenului și să permită primăriei să transmită la APIA adeverința.

Documentele care fac dovada că terenul agricol se află la dispoziția fermierului trebuie să fie încheiate înaintea depunerii Cererii unice de plată și să fie valabile la data depunerii cererii.

În cazul în care fermierii dețin animale în exploatație, au obligația să se asigure că datele acestora sunt actualizate în Registrul Național al Exploatațiilor (RNE) (medic veterinar concesionar/asociație/propriile evidențe) și să se adreseze centrului județean/local al APIA și/sau al municipiului București în vederea completării declarației sector zootehnic în aplicația dedicată sectorului zootehnic, înainte de accesarea IPA Online.

Funcționarii APIA vor contacta fermierii în vederea închiderii electronice a cererii și pentru programarea acestora în vederea semnării cererii și declarațiilor atașate acesteia.

În calitate de stat membru al Uniunii Europene, România beneficiază de fonduri europene, prin aplicarea schemelor de plăți/măsurilor de sprijin/ajutoarelor naționale tranzitorii, ca mecanisme de susținere a producătorilor agricoli, respectiv schema de plată unică pe suprafață (SAPS), plata redistributivă, plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu, plata pentru tinerii fermieri, plata pentru micii fermieri, schema de sprijin cuplat în sectorul vegetal și zootehnic, măsurile compensatorii de dezvoltare rurală: Măsura 10 - Agro-mediu și climă, Măsura 11 - Agricultura ecologică, Măsura 13 - Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice (PNDR 2014-2020), precum și ajutoarele naționale tranzitorii (ANT) care se acordă în sectorul vegetal și zootehnic.