Consiliul a convenit marți asupra poziției sale de negociere referitoare la propunerea de de regulament privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime 2021-2027.

Propunerea de regulament vizează sprijinirea politicii comune în domeniul pescuitului, a politicii maritime a UE și a angajamentelor internaționale în domeniul guvernanței oceanelor, mai ales în contextul Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă.

”FEPAM este esențial pentru asigurarea punerii în aplicare corespunzătoare a obiectivelor politicii comune în domeniul pescuitului. În trecut, eficacitatea sa a fost subminată de norme complexe și de birocrație, dar Consiliul s-a angajat să-l transforme într-un instrument flexibil și funcțional în serviciul pescarilor europeni”, a declarat Petre Daea, ministrul român al agriculturii și dezvoltării rurale și președinte al Consiliului.

Poziția de negociere este definită ca fiind ”parțială”, deoarece exclude, în acest stadiu, aspectele legate de buget și aspectele orizontale care se află în curs de negociere în contextul următorului cadru financiar multianual (CFM) al UE pentru perioada 2021-2027.