Ministerul Agriculturii a anunțat lansarea unor apeluri pentru investiții în activități neagricole în zonele rurale. Fondurile disponibile se ridică la 150 milioane de euro, din două submăsuri ale PNDR 2014-2020.

Astfel, în perioada 29 octombrie 2021 - 31 ianuarie 2022 va fi lansată prima sesiune din 2021 de depunere a Cererilor de finanțare pentru submăsura 6.2 „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale”.

În perioada 02 noiembrie 2021 – 01 februarie 2022 vor putea fi depuse Cereri de finanțare pentru submăsura 6.4 „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole” din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020.

Alocările disponibile sunt de 50 milioane de euro pentru sM 6.2 „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale” și de 100 milioane de euro pentru sM 6.4 „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole”.

Sumele sunt destinate sprijinirii înființării și dezvoltării de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol din zonele rurale, respectiv sprijinirii microîntreprinderilor și întreprinderilor mici din mediul rural, care își creează sau dezvoltă activități non-agricole în zonele rurale.

Ministerul a precizat că depunerea Cererilor de finanțare se va face on-line pe www.afir.info, iar solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în Ghidurile Solicitantului aferente acestor submăsuri.