AFIR a anunțat că va deschide o sesiune de finanțare pentru proiecte de investiții în infrastructură de irigații, cu un buget total de 200 milioane de euro.

Beneficiarii pot depune proiectele pe site-ul Agenției de Finanțare a Investițiilor Rurale (AFIR) în perioada 28 ianuarie-31 august.

Proiectele vor fi finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, din sub-măsura 4.3 - Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice – componenta infrastructura de irigații.

Alocarea publică a sub-măsurii este de 441 milioane de euro, până în prezent fiind lansate două sesiuni de depunere proiecte la nivel național cu o alocare de 368 milioane de euro și una la nivelul zonei ITI Delta Dunării, cu o alocare de 7 milioane de euro, a precizat Ministerul Agriculturii.

În cadrul sesiunilor deja lansate, au fost de puse un număr de 233 proiecte, fiind selectate un număr de 199 proiecte în valoare de 195,8 milioane de euro și contractate un număr de 192 proiecte în valoare de 187,2 milioane de euro.

Beneficiarii eligibili în cadrul sesiunii curente vor fi organizații/federații ale utilizatorilor de apă înființate în conformitate cu legislația în vigoare, constituite din proprietari/utilizatori de terenuri agricole, iar acestea pot primi până la 1.000.000 de euro per proiect.

Investițiile vizează modernizarea infrastructurii secundare de irigații, respectiv modernizarea sistemelor de irigații aferente stațiilor de punere sub presiune, inclusiv a clădirilor aferente acestora, precum și racordarea la utilități, sistemele de contorizare a apei, inclusiv construcția/modernizarea bazinelor de colectare și stocare a apei de irigat. De asemenea, va putea fi finanțată achiziția de echipamente de irigat pentru OUAI-uri/FOUAI-uri, în limita unui procent de maximum 30% din valoarea totală eligibilă a proiectului, a specificat Ministerul Agriculturii.