Antreprenorii din România pot să ceară fonduri europene pentru afaceri în domeniul pescuitului și acvaculturii, în noi sesiuni în valoare totală de 32,1 milioane de euro, deschise în Programul Operațional Pescuit (POP) 2014-2020.

Potrivit unui anunt emis de Autoritatea de Management POP 2014-2020, în perioada 19.12.2016-16.02.2017, ora 17.00, se depun propuneri de proiecte pentru a fi finanțate din următoarele linii de bani europeni ajunse la a doua sesiune:

MĂSURA IV.4 - PRELUCRAREA PRODUSELOR PESCĂREȘTI ȘI DE ACVACULTURĂ - fonduri totale disponibile: 45.172.000 lei

MĂSURA I.6: DIVERSIFICAREA VENITURILOR ȘI NOI FORME DE VENITURI - 4.517.200 lei

MĂSURA II. 2 - INVESTIȚII PRODUCTIVE ÎN ACVACULTURĂ - 135.516.000 lei.

Propunerile de proiecte și cererile de finanțare se depun online, în sistemul electronic MySMIS 2014.

Prin Măsura IV.4, aplicanții pot solicita până la un milion de euro pentru făbricuțe de produse pescărești. Concret, afacerile care pot fi finanțate din aceste fonduri trebuie să fie in:

 

 • prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură care contribuie la economia de energie și reduc impactul asupra mediului sau care privesc tratamentul deșeurilor;
 • prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură care îmbunătățesc siguranța, igiena și condițiile de muncă;
 • prelucrarea subproduselor pescărești și de acvacultură care rezultă din prelucrarea principală;
 • produse de pescărie noi sau îmbunătățite;
 • și altele.

Valoarea eligibilă nerambursabilă a proiectului va fi de maximum 1 milion de euro, iar valoarea eligibilă minimă poate fi de 5.000 de euro. Intensitatea sprijinului nerambusabil este de 50% pentru IMM-uri, astfel că valoarea eligibilă totală a unui proiect este de maximum 2 milioane de euro.

Prim Măsura I.6, se pot acorda ajutoare nerambursabile de maximum 75.000 euro și minimum 2.500 euro, pentru microîntreprinderi și firmele mici și mijlocii, care trebuie să contribuie cu jumătate din proiect. În cadrul acestei scheme de finantare, antreprenorii pot să facă diverse investiții:

 

 • investiții la bordul ambarcațiunilor de pescuit;
 • turismul pentru pescuitul cu undița;
 • restaurante;
 • servicii de mediu aferente pescuitului;
 • activități educaționale care privesc pescuitul.

Prin Măsura II.2, pot fi accesate până la 2 milioane de euro pentru crescătorii de pește. Microîntreprinderile și IMM-urile pot primi până la 50% din valoarea totală a proiectului, în timp ce firmele mari vor beneficia de fonduri europene în valoare de maximum 35% din total. Valoarea totală a proiectului nu poate depăși 4 milioane de euro.

Finanțările acordate prin această măsură pot fi:

 

 • investiții productive în acvacultură;
 • investiții în diversificarea producției de acvacultură și a speciilor de cultură;
 • investiții în modernizarea unităților de acvacultură, inclusiv îmbunătățirea condițiilor de lucru și de siguranță a lucrătorilor din domeniul acvaculturii;
 • investiții în imbunătățirea și modernizarea referitoare la sănătatea și bunăstarea animalelor, inclusiv achiziționarea de echipamente în scopul de a proteja fermele împotriva animalelor sălbatice de pradă;
 • investițiile care vizează sporirea calității sau a valorii produselor de acvacultură;
 • investiții în refacerea iazurilor sau a lagunelor existente utilizate pentru acvacultură prin îndepărtarea mâlului sau investițiile menite să prevină depunerea mâlului;
 • investiții în diversificarea veniturilor obținute de întreprinderile din domeniul acvaculturii prin dezvoltarea unor activități complementare (precum restaurantele pescărești sau turismul orientat spre pescuit).