Aproape 30% din locuitorii UE trăiesc în mediul rural, iar ponderea este chiar mai mare în România, dar multe zone rurale suferă de pe urma șomajului ridicat sau a lipsei unei infrastructuri de calitate.

Șansa unei calități mai ridicate a vieții și oportunități economice mai mari în alte părți au provocat un exod din mediul rural, punând presiune pe orașele Europei, dar lăsând, în același timp, un vast potențial neexploatat în zona rurală.

Politica de dezvoltare rurală a UE vizează contracararea acestei tendințe, folosind agricultura drept catalizator al unei schimbări de care să beneficieze toate sectoarele. Finanțată de cele 99 de miliarde de euro din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), dezvoltarea rurală este al doilea pilon al Politicii Agricole Comune (PAC).

În timp ce primul pilon al PAC oferă fermierilor plăți anuale directe în funcție de suprafețele de teren deținute, al doilea pilon se concentrează pe proiecte multianuale ce urmăresc creșterea sustenabilității, investițiile și inovația.

Dar fondurile de dezvoltare rurală sunt completate și de finanțări ce pot fi obținute din fondurile Politicii de coeziune.