Guvernul a adoptat joi două acte normative prin care va acorda sprijin de minimis pentru culturile de cartofi și usturoi. Ministrul de resort, Petre Daea, a declarat că "cele două culturi au avut un regres în ultima perioadă".

"Astăzi (joi - n.r.) avem două acte normative de importanță deosebită pentru două produse care necesită susținerea și stimularea noastră, și o facem de fiecare dată. Este vorba de un sprijin de minimis pentru cultura usturoiului și cartofului, știindu-se că cele două culturi au avut un regres înregistrat în ultima perioadă de timp. Prin stimularea pe care am făcut-o, spun eu permanent și insistent, cu sume corespunzătoare, suprafața a reușit să crească în România, iar balanța acestor produse începe să se înregistreze într-un progres pe care îl dorim cu toții în perspectiva asigurării nevoilor interne din producția pe care o facem în România", a anunțat ministrul Agriculturii, Petre Daea, la începutul ședinței de Guvern.

În cadrul Programului de susținere a producției de cartof de consum, în anul 2023, suma totală alocată este de 14.800.000 lei, reprezentând echivalentul a maximum 2.960.000 euro, iar cuantumul per beneficiar este de 200 euro/ha. Pentru a obține sprijinul financiar, cultivatorii trebuie să obțină o producție minimă de 15 tone/ha, din care să comercializeze cel puțin 6 tone/ha până la data de 17 noiembrie.

Pentru a putea beneficia de sprijin financiar, producătorii agricoli trebuie să respecte următoarele condiții de eligibilitate:

- să utilizeze o suprafață cultivată cu cartof de consum de minimum 0,3 ha inclusiv;

- să obțină o producție de minimum 15 tone/ha de pe suprafața înscrisă în program, din care să comercializeze cel puțin 6 tone/ha până la data de 17 noiembrie a anului de cerere;

-să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu cartof de consum, în anul 2023;

- să facă dovada producției minime realizate prin documente justificative, în funcție de forma de organizare, respectiv: copia rapoartelor fiscale de închidere zilnică / factura / fila/filele din carnetul de comercializare.

+++

Schema ajutorului de minimis pentru susținerea producției de usturoi s-a derulat și în perioada 2019-2022. Continuarea acordării ajutorului va contribui la asigurarea necesarului de usturoi de calitate pentru consum și la realizarea unei producții cantitative și calitative de usturoi, având rolul de a eficientiza activitatea exploatațiilor prin capitalizarea acestora, susține MADR.

Schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României în anul 2023 pentru susținerea producției de usturoi. Impactul bugetar este de 29.700.000 lei, echivalentul a maxim 6.001.200 euro.

Beneficiarii pot fi producători agricoli persoane fizice, producători agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, producători agricoli persoane juridice.

Pentru a obține ajutor de minimis, beneficiarii trebuie să utilizeze o suprafață cultivată cu usturoi de minim 3.000 mp și să obțină o producție de minim 3 kg usturoi/10 mp.

Cuantumul maxim al ajutorului de minimis este de 3000 euro/ha și se acordă proporțional cu suprafața efectiv cultivată.

Depunerea cererilor se va realiza până la data de 16 mai inclusiv, iar valorificarea producției se va face în perioada 1 iunie-21 noiembrie inclusiv.