În România, 40,2 procente din populație se confruntă cu sărăcia și excluziunea socială, aproape dublu față de media europeană (24,5%). Cele mai sărace zone din țară sunt cele care înregistrează și cea mai mare ocupare în agricultură, din întreaga UE.

Față de media europeană de 5 procente, ocuparea în domeniul agricol în țara noastră ajunge la 29,2 procente. Cele mai mari discrepanțe se înregistrează la nivel regional, acolo unde trăiesc jumătate dintre lucrătorii din agricultură și minerit.

Potrivit infograficului prezentat de monitorulsocial.ro, aceste zone care înregistrează un procent ridicat de ocupare în agricultură înregistrează și cea mai mare rată a populației sărace din întreaga țară. De exemplu, în Sud-Vestul Olteniei, lucrătorii din agricultură ating aproximativ 50 de procente, în timp ce ponderea populației aflate în pragul sărăciei și excluziunii sociale este de 42,7%.

O situație asemănătoare avem și în regiunile de Nord-Est unde 49,2% din populație lucrează în agricultură, în timp ce procentul populației aflată în risc de sărăcie și excluziune socială ajunge la 48,7%.

Diametral opusă față de aceste regiuni se situează zona București-Ilfov. Aici, ponderea lucrătorilor în servicii atinge aproximativ 80 de procente, în timp ce agricultura obține abia 1%. Totodată, populația săracă înregistrează în acestă regiune 25,7%.

Detalii suplimentare sunt disponibile aici

Cifrele prezentate în infograficul de mai sus au fost realizate pe baza datelor furnizate de Eurostat.