Ministerul Agriculturii a postat joi în transparență decizională un proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea sumei alocate schemei de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor pentru anul 2024.

Actul normativ se stabilește valoarea totală a schemei de ajutor de stat pentru anul 2024, în sumă de maximum 228.000.000 lei, credite de angajament, din care 70.680.000 lei pentru speciile taurine, bubaline, porcine și ecvine și 157.320.000 lei pentru speciile ovine și caprine, respectiv 161.864.000 lei credite bugetare, din care 50.178.000 lei pentru speciile taurine, bubaline, porcine și ecvine și 111.686.000 lei pentru speciile ovine și caprine. Fondurile se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru anul 2024.

Valoarea totală a schemei de ajutor de stat pentru anul 2024 se încadrează în plafonul maxim al schemei de ajutor de stat pentru perioada 2023-2027, în sumă de 561.571.180 lei.

Ajutoarele sunt furnizate sub formă de servicii subvenționate microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii, respectiv întreprinderilor individuale și familiale, persoanelor fizice autorizate, persoanelor fizice care dețin atestat de producător, după caz, precum și persoanelor juridice care își desfășoară activitatea în domeniul producției de produse agricole.

Proiectul vizează promovarea creșterii animalelor, prin încurajarea exploatării animalelor de reproducție de rasă pură și a porcilor de reproducție hibrizi și sprijinirea acestei activități pentru creșterea viabilității fermelor prin stabilizarea veniturilor fermierilor și eliminarea discrepanțelor și disparităților între categorii de ferme, sectoare agricole și teritorii, dar și pentru asigurarea menținerii producției agricole concomitent cu îmbunătățirea performanțelor economice și creșterea veniturilor pentru fermele mici/medii/de familie.