Ministerul Agriculturii a postat un proiect de hotărâre pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat destinată reducerii accizei la motorina utilizată în acvacultură.

Schema de ajutor de stat se va aplica întreprinderilor mici și mijlocii care își desfășoară activitatea în acvacultură, respectiv:

a) persoanelor fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, constituie potrivit prevederilor OUG nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016 cu modificările si completările ulterioare;

b) persoanelor juridice;

Schema de ajutor de stat nu se aplică beneficiarilor prevăzuți la alin. (1) dacă se află în una dintre următoarele situații:

a) sunt întreprinderi aflate în dificultate;

b) sunt întreprinderi care fac obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Comisiei prin care un ajutor este declarat ilegal sau incompatibil cu piața internă;

c) sunt întreprinderi care nu pot solicita sprijin din partea Fondului european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură din motivele prevăzute la art.11, din Regulamentul (UE) 2021/1139 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 iulie 2021 de instituire a Fondului european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1004;

În prezent sunt licențiate pentru producția de puiet de pește un număr de 246 de unități care exploatează o suprafață de peste 6000 ha.

Pentru producția de pește de consum sunt licențiate 750 unități cu o suprafață de peste 65.653 ha.

În anul 2021, producția internă de pește a fost de 11.714 tone, care au asigurat cca 10% din consumul de pește.

Schema se va aplica pe întreg teritoriul României, iar sumele se plătesc până la data de 31 decembrie 2023.