Majoritatea locuitorilor din Uniunea Europeană cred că principala prioritate a Politicii Agricole Comune ar trebui să fie furnizarea de „alimente sigure, sănătoase și de bună calitate”, potrivit unui sondaj efectuat de UE.

Eurobarometrul special, care a intervievat 28.000 de cetățeni din cele 28 de state membre ale UE, a arătat că peste 60% dintre europeni cred că de Politica Agricolă Comună (PAC) beneficiază toți cetățenii, nu doar fermierii.

Pe de altă parte, jumătate dintre europeni consideră că protecția mediului și lupta împotriva schimbărilor climatice ar trebui să fie prioritatea principală a PAC. De altfel și Comisia Europeană intenționează să pună obiectivele privind mediul în prim-plan în viitoarea PAC.

Ponderea românilor care cred că PAC își îndeplinește rolul de protecție a mediului este chiar mai mare decât media europeană (64% față de 57%), în contexul în care alimentele sunt produse într-o manieră durabilă (66% față de 62%). În schimb, românii sunt ușor mai puțin convinși decât cetățenii UE de rolul PAC în privința asigurării unei aprovizionări stabile a blocului comunitar cu alimente (68% din românii intervievați sunt de acord cu afirmația că PAC își îndeplinește rolul în această privință, față de 72% media în UE), și de rolul politicii agricole în furnizarea unor alimente de înaltă calitate, sigure și sănătoase (62% față de  medie a UE de 64%).

Cea mai mare parte a europenilor apreciază că PAC sprijină administrara fără probleme a pieței unice europene și ajută a îmbunătățirea relațiilor dintre blocul comunitar și restul lumii.

38% dintre români (față de 26% dintre europeni) consideră că sprijinul financiar oferit fermierilor este prea mic, în timp ce 39% îl apreciază ca fiind adecvat (45% la nivelul UE). Doar 5% dintre românii intervivați pentru acest Eurobarometru consideră că UE dă prea mulți bani fermierilor (față de o medie euopeană de 11%).

În consecință, două treimi dintre români și-ar dori o creștere a sprijinului acordat fermierilor, pondere mult mai mare decât la nivel european (67% față de 44%), iar 16% vor o descreștere.

Totuși, cunoștințele românilor față de detaliile Politicii Agricole Comune sunt relativ reduse. Două treimi dintre cei intervievați nu cunosc nicio etichetă a calității din UE, față de doar o treime dintre europenii care știu măcar una dintre siglele pentru: comerț echitabil, agricultură ecologică, denumire de origine protejată, indicație de origine protejată sau specialitate tradițională garantată.