Autoritatea de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală va lansa 3 noi sesiuni de primire a proiectelor în trimestrul II al anului 2019, cu o alocare totală de aproximativ 36 milioane de euro.

Submăsurile vizate de cele trei apeluri de proiecte sunt: sM 9.1- Înființarea grupurilor de producători, sM 9.1a - Înființarea grupurilor de producători în sectorul pomicol, sM19.3 - Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupurilor de Acțiune Locală - Componenta B Implementarea activităților de cooperare ale GAL-urilor selectate. 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Autoritatea de Management a Programului Național de Dezvoltare Rurală, a anunțat miercuri că a deschis în trimestrul I noi sesiuni de primire de proiecte prin PNDR, în mai multe sectoare de activitate, astfel:

sM 4.3 - Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice – irigații

sM16.4 - Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare

sM16.4a - Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare - sector pomicol

sM5.1 - Sprijin pentru investițiile în măsuri preventive destinate să reducă efectele dezastrelor naturale, ale fenomenelor climatice nefavorabile și ale evenimentelor catastrofale probabile

sM5.2 -  Sprijin pentru investiții privind refacerea terenurilor agricole și a potențialului de producție afectate de dezastre naturale, de condiții de mediu adverse și de evenimente catastrofale

sM17.1 - Prime pentru asigurarea culturilor, a animalelor și a plantelor

Submăsura sM4.3 beneficiază de cea mai mare alocare de fonduri, în valoare de 200 milioane euro, iar proiectele pot fi depuse până la 31 august 2019, a precizat ministerul într-un comunicat.

De asemenea, autoritățile așteaptă proiecte pentru sM 15.1 - Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor, unde fondurile disponibile se ridică la aproape 68,5 milioane de euro.

În prezent, investitorii din zonele rurale pot accesa și bani europeni pentru investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică și investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural, dar numai pentru zona Deltei Dunării. În plus, din trimestrul al doilea se pot depune și proiecte de investiții în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente. 

Ministerul Agriculturii reamintește că mai sunt active și unele sesiuni deschise în 2018:

sM1.1 - Sprijin pentru formarea profesională și dobândirea de competențe pentru formarea beneficiarilor submăsurilor 6.1, 6.3 și 10 (46.313.707 euro)

sM1.2 - Sprijin pentru activități demonstrative și de informare - acțiuni de informare pentru fermieri (12.813.333 euro)

sM4.2 – GBER - Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole- Sector dezvoltare și modernizare unități de procesare (21.209.103 euro)

sM8.1 - Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite (115.995.314 euro)

sM16.1 - Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor operaționale (GO), dezvoltarea de proiecte pilot, produse și procese în sectorul agricol - Etapa 2 (6.723.721 euro)

sM16.1a - Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor operaționale (GO), dezvoltarea de proiecte pilot, produse și procese în sectorul pomicol- Etapa 2 (5.819.040 euro)

Autoritatea precizează că cei interesați de submăsurile sM16.1 și sM16.1a mai pot depune proiecte până la data de 10 aprilie 2019, în timp ce termenele limită de depunere a proiectelor pentru sM8.1 sunt 28 iunie 2019, respectiv 30 iunie 2019 pentru sM4.2.