"Noile tehnici de reproducere a plantelor" se axează pe dezvoltarea de noi caracteristici ale semințelor pentru anumite specii, cu ajutorul ingineriei genetice. Scapă acestea legislației specifice organismelor modificate genetic?

O întrebare tulburătoare pentru factorii de decizie politică este dacă aceste tehnici ar trebui să respecte aceeași legislație precum organismele modificate genetic (OMG). 

În 2007, Comisiei Europene i s-a cerut de către autoritățile naționale să răspunde la o întrebare neobișnuită. Pe măsură ce s-au dezvoltat evoluțiile științifice și tehnice în domeniul biotehnologiei, autoritățile de reglementare au ridicat întrebarea dacă așa-numitele noi tehnici de reproducere a plantelor, cum ar fi cea "de creștere inversă" sau "genomica sintetică" ar trebui să intre în domeniul de aplicare a normelor UE pentru organismele modificate genetic (OMG). 

După cum procedează în astfel de cazuri, Comisia Europeană a răspuns prin înființarea unui grup de lucru de experți. După aproape zece ani, se întrevede în cele din urmă o decizie, cu un aviz juridic ce este în vigoare până la sfârșitul anului.

Comisia Europeană efectuează o analiză juridică a unui grup de noi tehnici de reproducere a plantelor, cu scopul de a evalua dacă acestea se încadrează în domeniul de aplicare al Directivei 2001/18 / CE privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic și a Directivei 2009 / 41 / CE a Consiliului privind utilizarea limitată a microorganismelor modificate genetic

a confirmat o sursă din cadrul UE pentru EurActiv. 

Tehnicile luate în considerare vin cu denumiri complicate: "mutageneză dirijată de oligonucleotide", "nucleele degetului de zinc" și alte tehnologii nuclee similare, "cisgeneză", "intrageneză", "grefare", "agro-infiltrare", " metilare ADN dependentă de ARN"și" reproducere inversă ". 

Pe partea de reglementare, activitatea Comisiei a implicat elaborarea unui raport specific de specialitate între 2009 și 2012. Îndrumarea a fost, de asemenea, primită și din partea Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA) din Parma, care a emis două avize – referitoare la cisgeneză / intrageneză și nucleaza 3 a degetului de zinc – în ceea ce privește riscurile pe care le-ar putea prezenta pentru sănătatea umană sau pentru mediu. 

O decizie oficială a Comisiei – un "document de interpretare", în limbajul UE – tocmai a fost anunțată pentru sfârșitul anului 2015. Iar consecințele ar putea fi unele semnificative pentru companiile care dezvoltă noile tehnici.  

"Companii axate pe biotehnologie și crescătorii de plante sunt deosebit de preocupați de incertitudinea legislativă a clasificării organismelor modificate genetic (OMG) pentru noile tehnici de creștere a plantelor", subliniază un raport din 2011 al Centrului Comun de Cercetare, un organ științific intern al Comisiei Europene.  

"Costurile de reglementare pentru plante clasificate ca organisme modificate genetic (OMG) sunt mult mai mari decât cele pentru înregistrarea plantelor drept non-OMG, iar acceptarea lor de către public este mai mică", mai subliniază raportul. 

Ținând cont de implicațiile politice ale avizului juridic ce urmează, unii dintre responsabilii de politici publice încearcă să minimalizeze importanța documentului. 

Nu este o problemă de natură politică. Dimpotrivă, este strict legală

a declarat pentru EurActiv o sursă din cadrul Parlamentului European

"Vital" pentru sectorul de creștere a plantelor 

Noile tehnici de reproducere a plantelor sunt privite drept un domeniu promițător pentru sectorul agro-alimentar. Raportul Centrului Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei Europene spune că sunt chiar "necesare pentru a răspunde provocărilor schimbărilor globale, cum ar fi creșterea populației și schimbările climatice". 

Pe partea industriei, problema este clară: noile tehnici de reproducere a plantelor nu ar trebui să fie amestecate cu organismele modificate genetic (OMG). 

Garlich Von Essen, secretarul general al Asociației Europene de Semințe (ESA), a declarat pentru EurActiv ca marea majoritate a noilor tehnici de reproducere a plantelor nu au condus la plante modificate genetic și, prin urmare, nu ar trebui să fie considerate ca atare. 

"Asociația Europeană de Semințe (ESA) se alătură și sprijină pe deplin concluziile grupului de lucru al experților format din reprezentanți ai autorităților statelor membre", a spus el, adăugând că cele mai multe dintre tehnicile în cauză au fost doar  tehnice foarte specializate și precise de mutageneză, care sunt "aplicate în speciile de plante". 

Von Essen a subliniat faptul că "nu există ADN străin în plantele rezultate". Plantele obținute prin aceste noi tehnici este posibil, ca de asemenea, să se fi dezvoltat în mod natural prin mutații întâmplătoare, a spus el, sau prin aplicarea unei mutageneze clasice. 

Distincția între plantele obținute prin fie o nouă tehnică de reproducere sau printr-o mutageneză clasică este, prin urmare, imposibil de sesizat, fapt subliniat și de raportul experților. Prin urmare, în general, mutageneza este exclusă din legislația aplicată organismelor modificate genetic (OMG), nu numai în UE, ci în întreaga lume. Această excepție ar trebui să includă, de asemenea, și noile tehnici de editare a genelor

a menționat el. 

Potrivit lui Von Essen, este dificil de estimat pentru ce abordare va opta Direcției de Sănătate a Comisiei Europene (DG SANTE) în cele din urmă. Dar el și-a exprimat speranța că aceasta va urma sugestia experților. "Nu în ultimul rând aceste tehnici sunt de o importanță crucială pentru sectorul european de creștere a plantelor pentru deceniile următoare", a spus acesta. 

Von Essen adaugă și că noile tehnici de reproducere au potențial pentru toate speciile. Ele sunt, de asemenea, accesibile pentru marea majoritate a IMM-urilor specializate în creștere a culturilor, dar ar putea deveni în curând prea costisitoare pentru a fi dezvoltate, în cazul în care ar intra sub incidența legislației ce se aplică organismelor modificate genetic (OMG).  

În cazul în care Direcției de Sănătate a Comisiei Europene (DG SANTE) le pune în aceeași categorie cu organismele modificate genetic (OMG), acestea vor deveni inaccesibile pentru majoritatea companiilor

a spus Von Essen. 

Dezbatere democratică 

De cealaltă parte a argumentului sunt suspecții obișnuiți, reprezentați de Verzi și figura lor simbolică si recunoscută drept anti-OMG (organisme modificate genetic), membru francez al Parlamentului European, José Bové. 

Pentru Bové, noile tehnici de reproducere a plantelor sunt doar o altă încercare de vânzare, mai pe ocolite, a organismelor modificate genetic (OMG) către europeni. "Ne opunem tuturor acestor tehnici de biotehnologie, deoarece reproducerea de soiuri de plante rezistente la erbicide este periculoasă și nocivă pentru sănătate și mediu, pe termen scurt, mediu și lung,", a declarat Bové pentru EurActiv

Bové, care este un membru al Comitetului pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală din cadrul Parlamentului European, a declarat că, în Franța și în alte țări europene, varietățile de floarea-soarelui și rapiță rezistente la erbicide au început să fie utilizate fără să fi fost testate în mod corespunzător. 

Faptul că acestea nu sunt considerate ca fiind organisme modificate genetic (OMG) a permis companiilor ce dezvoltă semințe agro-chimice să evita procesul de certificare, care de altfel este unul lung si nesigur: ei par să fi învățat lecția în urma dezbaterii pe tema organismelor modificate genetic (OMG)

a menționat acesta. 

Bové a adăugat faptul că decizia finală a executivului a fost la fel de mult politică precum a fost legală sau tehnică. Procesul decizional în sine este supus criticilor, a spus el, deoarece se desfășoară în cadrul unui grup exclusiv de experți științifici. 

Prin limitarea dezbaterii strict la aspectele tehnice (o dezbatere în care singura contribuție a Comisiei pare a fi anunțarea unui aviz juridic în săptămânile următoare), atenția este deviată de la problemă în scopul de a evita o dezbatere cu adevărat democratică pe tema dezvoltării acestor tehnici și consecințele acestora asupra sănătății și a mediului, și, astfel, scutind companiile de semințe să mai întâmpine dificultatea prin care au trecut cu privire la organismele modificate genetic (OMG).

Pentru a citi articolul integral, puteți accesa: New plant breeding techniques: Innovation breakthrough or GMOs in disguise?