Noua Politică Agricolă Comună (PAC), ”mai verde”, ar putea ajuta UE să își îndeplinească obiectivul de stopare a pierderii biodiversității până în 2020, a declarat Comisia pentru EurActiv.

Propria evaluare a Comisiei a arătat faptul că nu a existat niciun progres semnificativ în ceea ce privește oprirea distrugerii mediului înconjurător. 

Evaluarea intermediară a strategiei UE privind biodiversitatea, publicată săptămâna trecută (2 octombrie), a condus la critici puternice adresate executivului UE de către ONG-urile de mediu.


Adoptată în mai 2011, strategia în perspectiva anului 2020 are drept scop stoparea degradării ecosistemelor și restaurarea lor în măsura în care este posibil și contribuie la prevenirea pierderii biodiversității la nivel mondial.

Punerea în aplicare a Directivelor Păsări și Habitate, inclusiv Natura 2000, rețeaua europeană de arii protejate, este un element central al acestei strategii. 

Nu a existat nicio îmbunătățire măsurabilă a stării habitatelor și speciilor pentru domeniul agricol reglementate de Directiva Habitate din 2010,

 se arată în raport.

Raportul mai adaugă faptul că declinul continuu al stării speciilor și habitatelor cu importanță la nivelul UE, asociate cu agricultura, ”indică faptul că trebuie să se facă eforturi mai mari pentru conservarea și consolidarea biodiversității în aceste zone.”

Friends of the Earth Europe au criticat puternic eșecul PAC în ceea ce privește conservarea biodiversității.

Agricultura industrială distruge fauna noastră sălbatică – politicienii trebuie să depună mai mult efort pentru a sprijini sistemele de alimentare durabile locale care sunt benefice naturii,

 a spus Robbie Blake, militant al naturii pentru Friends of the Earth Europe. 

Comisarul European pentru Mediu, Afaceri Maritime și Pescuit, Karmenu Vella, a declarat despre raport:

Sunt o mulțime de lecții care trebuie extrase din acest raport - unele progrese considerabile, și exemple bune de urmat, dar este nevoie de mult mai multă muncă pentru a acoperi golurile și a ne atinge obiectivele privind biodiversitatea până în 2020. Nu există loc pentru instalarea unui sentiment de siguranță sau mulțumire – pierderea biodiversității înseamnă pierderea sistemul nostru de susținere a vieții. Nu ne putem permite acest lucru și nici economia noastră nu poate.

Cetățenii UE îngrijorați

Un sondaj Eurobarometru recent a arătat că majoritatea cetățenilor UE sunt profund preocupați de efectele pierderii biodiversității.

Cel puțin opt din zece cetățeni europeni consideră diferitele efecte ale acestui proces ca fiind grave, în timp ce 55% dintre ei cred că aceasta este o problemă gravă în zona în care trăiesc.

Mai mult de trei sferturi dintre cetățenii europeni consideră că omenirea are responsabilitatea de a avea grijă de natură și că este important să oprească pierderea biodiversității. Mai mult de jumătate dintre cetățenii UE sunt de acord că biodiversitatea și natura sunt importante pentru dezvoltarea economică pe termen lung (56%).

Este posibil ca majoritatea cetățenilor europeni să fi auzit cuvântul ”biodiversitate” (60%), dar doar jumătate dintre aceștia știu ce înseamnă. Rolul noii Politici Agricole Comune (PAC)

Politicile ecologice au un rol-cheie în noua Politică Agricolă Comună (PAC) pentru perioada 2014-2020.

Potrivit celor mai recente date, aproximativ 62 miliarde de euro, sunt alocate pentru ”pachetul verde” al plăților directe și 50.4 miliarde de euro de la bugetul de dezvoltare rurală.

Comparativ cu perioada 2007-2013, când 44.2 miliarde de euro au fost cheltuite pe acțiuni ce se încadrează la axa mediului a celui de-al doilea pilon, noua PAC se concentrează mai mult pe politici ecologice.


Daniel Rosario, un purtător de cuvânt pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, a declarat pentru EurActiv că PAC oferă o serie de instrumente pentru a găsi soluții adecvate cu privire atât la provocările legate de schimbările climatice, precum și la o agricultură mai durabilă a UE.

”Managementul durabil al resurselor naturale și politicilor climatice reprezintă una dintre cele trei obiective principale ale PAC”, a adăugat acesta. 

Privind asupra celor 28 de state membre, un total de 25.3 miliarde de euro din bugetul UE pentru dezvoltare rurală au fost alocate pentru acțiuni ce au un impact pozitiv asupra biodiversității și aproximativ 20% din toate terenurile agricole din cadrul UE vor fi sub contract de gestiune pentru a îmbunătăți sau conserva biodiversitatea,

 a mai subliniat acesta.

Rosario a spus că începând cu anul 2015, PAC va introduce un nou instrument în Pilonul 1, Plata Ecologică Directă. Punerea sa în aplicare este obligatorie.

”Această 'plată ecologică' se acordă pentru punerea în aplicare a trei practici obligatorii, respectiv diversificarea culturilor, zone de interes ecologic și pășuni permanente, ale căror beneficii de mediu asupra biodiversității, calității apei și solului, peisajelor și a captării carbonului au fost deja  demonstrate”, a spus acesta. 

Aceasta reprezintă 30% din bugetul de plăți directe. Plata Ecologică Directă fiind obligatorie are avantajul de a introduce practici care sunt benefice pentru mediul înconjurător și schimbările climatice pe o mare parte a suprafeței agricole utilizate,

a concluzionat acesta. 

 Puncte de vedere

Leonardo Mazza, ofițer senior pentru politici publice, Biodiversitate și  Ecosisteme, la Biroul de Mediu European (EEB) a criticat noua Politică Agricolă Comună (PAC):

”Salutăm recunoașterea de către Comisie a faptului că noua Politică Agricolă Comună (PAC), lansată în prezent, nu ar putea în niciun fel să fie văzută drept aducând vreo contribuție la menținerea și consolidarea biodiversității. Dat fiind faptul că guvernele statelor membre nu fac uz de flexibilitatea PAC pentru a sprijini practicile agricole mai durabile, acestea vor fi responsabile pentru sectorul agricol, rămânând principalul motor al pierderii biodiversității în Europa pentru anii următori.”

Directorul pentru politici publice europene din partea BirdLife Europa, Ariel Brunner, a declarat: ”Din păcate, această evaluare confirmă analiza noastră referitoare la faptul că UE eșuează în ceea ce privește biodiversitatea, agricultura fiind principala zonă de dezastru.” 

Aceasta arată că UE trebuie să se concentreze asupra îmbunătățirii politicii sale agricole nereușite și asupra implementării legislației sale de mediu, și nu pe redeschiderea acelor legi care sunt de fapt singurele părți ale strategiei de biodiversitate care livrează. 

Martina Mlinaric, ofițer senior pentru politici publice, Biodiversitate și Apă, la Biroul de politici publice europene WWF, a declarat:

”Comisia trebuie să își exercite puterea pentru a determina statele membre să pună în aplicare și să asigure respectarea Directivelor privind Păsările și Habitatele și să îmbunătățească alte politici cu privire la infrastructura de transport și energie, precum și cu privire la agricultură. Agricultura intensivă, fiind una dintre cauzele principale ale pierderii biodiversității, ar trebui să fie abordată în mod serios: producția de alimente depinde de mediu și trebuie să contribuie la conservarea sa, și nu la dispariția acestuia.” 

Robbie Blake, militant pentru natură,  Friends of the Earth Europe a declarat: ”Natura Europei este în pericol. Prin eșuarea stopării pierderii fluturilor noștri, a albinelor și păsărilor, UE și guvernele noastre neglijează dreptul fiecărui cetățean de a beneficia de o natură înfloritoare.”

Liderii UE trebuie să îi asculte pe cei jumătate de milion de cetățeni care au solicitat ca legile noastre de protecție a naturii să fie susținute și mai bine puse în aplicare - ultimul lucru de care avem nevoie în acest moment este ca CE să ia în considerare re-scrierea și diminuarea puterii lor.