PPE consideră că Bruxelles-ul trebuie mai întâi să soluționeze plecarea Regatului Unit din Uniunea Europeană și să stabilească un cadru financiar post-Brexit stabil "înainte de a declanșa discuții privind viitoarea reformă a PAC, scrie EurActiv.com.

Partidul Popular European a adoptat, luni, în unanimitate, viziunea sa pentru Politica Agricolă Comună post-2020, stabilindu-și propriile priorități pentru una dintre cele mai importante politici ale UE, și care necesită cele mai multe resurse - circa 40% din bugetul comunitar.

EurActiv.com a obținut documentul care explică în detaliu cum ar trebui să arate viitoarea PAC a Europei, conform PPE, cel mai mare partid din Parlamentul European.

"Mai degrabă decât să facem o reformă în grabă, actuala PAC ar trebui să continue până în 2024", se arată într-una din concluziile documentului.

Noi provocări, cum ar fi apărarea și securitatea, vor necesita resurse suplimentare din bugetul UE, dar acestea nu ar trebui să-și direcționeze fonduri din PAC, se adaugă în document.

Documentul PPE se axează, de asemenea, pe introducerea de noi tehnologii agricole, pe necesitatea de a acorda prioritate performanțelor de mediu, alături de viabilitatea economică, precum și necesitatea de a asigura un cadru politic stabil pentru agricultorii din UE.

Prețuri echitabile pentru agricultori

Documentul recunoaște că volatilitatea crescută a prețurilor dăunează veniturilor fermierilor.

Prinși între o mână de comercianți cu amănuntul puternici și corporații gigantice care vând inputuri precum semințe și îngrășăminte, agricultorii din UE se confruntă cu costuri generale crescute. PPE crede că acest lucru ar trebui atenuat prin consolidarea poziției de negociere a agricultorilor în lanțul de aprovizionare cu alimente. 

"Poziția agricultorilor din lanțul alimentar trebuie să fie consolidată prin combaterea practicilor comerciale neloiale, toate asigurându-se în același timp că cumpărătorii și furnizorii respectă libertatea contractuală".

Politicienii conservatori au recunoscut că procesatorii și comercianții cu amănuntul din lanțul alimentar al UE nu își asumă întotdeauna suficientă responsabilitate pentru interesul producătorilor. Ei au subliniat, de asemenea, lipsa de încredere în rândul lor, care are implicații negative în lanț.

"Viitoarea PAC trebuie, prin urmare, să încurajeze o mai bună organizare economică a sectorului agricol prin cooperare verticală și orizontală, să sporească transparența pieței, să clarifice în continuare aplicarea dreptului concurenței pe piețele agricole și să ofere agricultorilor și statelor membre, dacă este necesar, cadru pentru combaterea practicilor neloiale de tranzacționare", se arată în ziar.

"În general, agricultorii ar trebui să obțină un preț corect pentru produsele lor", potrivit documentului.

Pentru a garanta viabilitatea agriculturii europene, PPE încurajează investițiile în moduri alternative de venit, cum ar fi turismul și producția de energie.

În plus, PPE pledează pentru o poziție puternică pe piața mondială a produselor alimentare, asigurând faptul că Organizația Mondială a Comerțului combate distorsiunile comerciale care afectează interesele europene, asigurând în același timp că viitoarea PAC va permite Europei să "apere pe deplin flexibilitatea pentru ca politica sa agricolă să răspundă provocările cu care se confruntă sectorul agricol".

Simplificare, modernizare

Noua PAC ar trebui să fie "simplificată" și "modernizată", răspunzând la plângerile agricultorilor cu privire la birocrația "Kafkaesque" și la controalele multiple.

Agricultorii ar trebui să facă față doar unei singure runde de controale, iar acestea ar trebui să fie efectuate de statele membre printr-o schemă unică de audit. Atitudinea nu ar trebui să fie de a poliția fermierilor, ci de a le permite să respecte regulile.

"Este nevoie de o nouă abordare generală" pe primul plan consultativ". Trebuie înființat un sistem de consiliere adecvat, în locul unui sistem de sancțiuni inadecvat și disproporțional", care uneori reduce plățile către fermieri pentru "erori minore și / sau greșeli". 

PPE recunoaște, de asemenea, că agricultura este "prima victimă a schimbărilor climatice și trebuie să se adapteze". Dar observă că fermierii sunt împovărați de prevederi extrem de prescriptive care fac dificilă înțelegerea obiectivelor care au fost atinse și îi acuză pe ecologiști că "nu iau în considerare celelalte provocări cu care se confruntă acest sector și adesea ignoră faptul că PAC a făcut deja multe pentru mediul natural".

Răspunsul lor la provocarea climatică este "intensificarea durabilă a producției alimentare", deoarece "fără stabilitate economică (venituri mai mari) este iluzorie să credem că fermierii vor continua agricultura și vor rămâne ecologiștii".

Plăți directe: nicio modalitate de a le elimina

PPE se angajează să sprijine plățile directe ale veniturilor, unele ferme depinzând de 100% din veniturile lor, și le descriu ca "element de bază al stabilizării veniturilor agricole și acum indispensabile pentru agricultura europeană prin asigurarea viabilității fermelor și a zonelor rurale [...] Abolirea acestora ar trebui evitată cu orice preț".

Un contribuitor net la bugetul UE, Marea Britanie, va lăsa o gaură mare în "cuferele" cu bani din Bruxelles și mulți au sugerat că bugetul PAC ar trebui să fie redus după retragerea Regatului Unit.

Documentul PPE a clarificat, de asemenea, faptul că nu există o discuție privind introducerea cofinanțării plăților directe, deoarece aceasta ar însemna o renaționalizare a PAC și insistă ca plățile directe să fie "finanțate integral de la bugetul UE". În plus, documentul arată că bugetul UE va scădea probabil în următorii ani, iar noi domenii precum apărarea și securitatea vor necesita resurse suplimentare.

"Noile provocări necesită bani noi și nu pot fi finanțate din bugetul existent prin extragerea din bugetul PAC", a subliniat PPE. 

Documentul menționează, de asemenea, că există o "oboseală de reformă" în sectorul agricol, iar fermierii din UE au nevoie de stabilitate politică.

Un fond UE pentru crize

În plus, documentul sugerează că următoarea PAC ar trebui să ofere instrumente mai bune pentru sprijinirea agricultorilor în cazul unor crize de piață, susținând că rezerva actuală de gestionare a crizelor în valoare de 440 de milioane de euro este slabă.

"Acest instrument nu contribuie la finanțarea măsurilor de urgență care sunt necesare pentru a restabili echilibrul pieței, datorită legăturii sale cu furnizarea de plăți directe și reticenței statelor membre de a reduce plățile pentru susținerea rezervelor".

PPE spune că în următoarea PAC ar trebui creat un nou fond UE pentru crize agricole ca "instrument financiar independent care ar trebui plasat în afara principiului bugetar al anualității, permițând transferul bugetar de la un an la altul".

Agricultura inteligentă

Introducerea de noi tehnologii în sectorul agricol reprezintă o etapă centrală în viziunea PPE pentru viitoarea PAC. Acesta consideră că, dacă PAC va profita de tehnologiile Agricultura 4.0, diferența dintre performanța economică și obiectivele de mediu ar putea fi depășită.

Documentul prevede că viitoarea PAC ar trebui să încurajeze agricultorii să se adapteze la practicile agricole de precizie prin furnizarea de "scheme specifice de sprijin financiar". PPE recunoaște că agricultura de precizie poate, în același timp, să crească randamentele, să protejeze mediul și să îmbunătățească calitatea produselor, precum și bunăstarea agricultorilor.

"Agricultura inteligentă ar trebui să fie noua normă în viitor."

Rolul politicii de coeziune

Documentul se concentrează, de asemenea, asupra situației actuale a zonelor rurale din UE, spunând că trebuie depuse mai multe eforturi pentru a le asigura viabilitatea și susține pe deplin declarația de la Cork.

În acest sens, sugerează un procentaj obligatoriu de cofinanțare națională de cel puțin 50% pentru a finanța dezvoltarea rurală. În plus, PPE subliniază necesitatea ca politica de coeziune să facă parte integrantă din acest proces. 

"Fondurile structurale care vizează proiecte și structuri la scară largă trebuie, de asemenea, să fie disponibile regiunilor rurale", se arată în document.

Totodată, PPE mai insistă asupra necesității unei reînnoiri generaționale și susține că noua PAC ar trebui să stabilească o strategie la nivelul UE bazată pe măsurile de sprijin actuale de instalare și pe noile instrumente care promovează transmiterea fermelor.