Beneficiarii ajutorului de minimis pot primi câte un leu pentru fiecare kilogram de lână comercializată.

În perioada 17 iulie-30 august, s-au înscris în program aproximativ 32.000 de beneficiari pentru o cantitate totală de lână de 22,2 mii tone, a anunțat Ministerul Agriculturii.

Schema „Ajutorul de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii are o finanțare de 36 de milioane de lei, iar banii se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinație Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale prevăzute pe anul 2018.

Prin acest ajutor de minimis se reglementează acordarea unui sprijin de 1 leu/kg lână comercializată către un centru de colectare sau o unitate de procesare a lânii.

Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unui beneficiar nu poate depăși suma de 15.000 de euro pe durata a trei exerciții financiare, în cursul exercițiului financiar actual (2018) și în cele două exerciții financiare precedente (2016, 2017). Beneficiarii sunt persoanele fizice care au atestat de producător, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, persoanele juridice și orice forme asociative cu personalitate juridică care dețin o exploataţie de ovine înregistrată în Registrul Național al Exploatațiilor și trebuie să facă dovada comercializării cantității de lână pentru care solicită acordarea sprijinului.