În perioada de programare financiară 2014 – 2020, extinsă la nivel european până în 2022, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a primit 120.689 solicitări de finanțare pentru investiții în valoare de 12,5 miliarde de euro.

În urma procesului de evaluare și de selecție, au fost încheiate, în limita fondurilor disponibile contracte de finanțare cu 96.140 de beneficiari ai Programului Național de Dezvoltare Rurală, pentru suma totală de peste 7,2 miliarde de euro (sunt incluse și proiectele din perioada de tranziție PNDR 2013 și PNDR 2020).

În anul 2023, AFIR a plătit beneficiarilor proiectelor de investiții și ai plăților directe compensatorii 1,487 miliarde de euro, depășind previziunea de plată pentru întreg anul calendaristic 2023.

"Acești bani reprezintă angajamentul nostru constant față de dezvoltarea durabilă a mediului rural. Am susținut proiecte esențiale în agricultură, infrastructura rurală și în diversificarea economiei locale. Prin implementarea tehnică și financiară a FEADR, AFIR a facilitat accesul la resurse esențiale pentru comunitățile rurale, stimulând inovația, modernizarea și competitivitatea în sectorul agricol. Aceste plăți reprezintă o etapă importantă în susținerea dezvoltării economice și sociale durabile în mediul rural, contribuind la consolidarea unei agriculturi moderne și a unei infrastructuri adecvate pentru fermieri și comunitățile locale din întreaga țară” a declarat directorul general al AFIR, George Chiriță.