Guvernul a stabilit vineri HG-urile pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naționale tranzitorii în sectoarele zootehnic și vegetal, pentru anul de cerere 2023.

Actul normativ aprobă plafoanele alocate ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul zootehnic pentru  anul de cerere 2023 și stabilește modalitatea de calcul a cuantumului per unitatea de măsură al ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul zootehnic, pentru schema decuplată de producție, specia bovine, în sectorul lapte, pentru schema decuplată de producție, specia bovine, în sectorul carne și pentru schema cuplată de producție, speciile ovine/caprine.

Impactul bugetar este de circa 670.271.000 lei, respectiv 134.768.480 euro de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2024, reprezentând plăți naționale tranzitorii pentru anul de cerere 2023.

Documentele specifice care se depun împreună cu cererea de plată, precum și condițiile de acordare a ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul zootehnic sunt prevăzute în secțiunea a 2-a a Ordinului MADR nr. 80/2023, cu modificările și completările ulterioare, articolele 95-102.

Cuantumul per unitatea de măsură al ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul zootehnic se calculează de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, prin raportarea plafoanelor alocate fiecărei scheme la efectivele de animale eligibile, respectiv bovine și ovine/caprine sau la cantitățile de lapte eligibile.

Ca număr de beneficiari ai ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul zootehnic estimăm circa 40.000 fermieri pentru schema decuplată de producție, specia bovine, în sectorul lapte, circa 112.000 fermieri pentru schema decuplată de producție, specia bovine, în sectorul carne și circa 45.000 fermieri pentru schema cuplată de producție, speciile ovine/caprine.

Acordarea ajutoarelor naționale tranzitorii contribuie la asigurarea capitalului financiar necesar pentru derularea activităților specifice din sectorul de creștere a animalelor.

De asemenea, plafoanele alocate ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul vegetal, în sumă totală de 88.126.943 euro (echivalentul a 438.299.354 lei), se asigură tot din bugetul MADR pe anul 2024 și vor fi repartizate astfel:

84.881.472 euro, pentru culturile amplasate pe teren arabil;

5.500 euro, pentru in pentru fibră și cânepă pentru fibră;

1.648.135 euro, pentru tutun;

83.643 euro, pentru hamei;1.508.193 euro, pentru sfeclă de zahăr.

Cuantumurile per unitatea de măsură se calculează de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, prin raportarea plafoanelor stabilite prin prezentul act normativ la numărul total de hectare eligibile pentru anul 2023, corespunzătoare ANT.

Prevederile prezentei hotărâri se aplică unui număr de circa 557.000 beneficiari de ANT.

Acordarea ajutoarelor naționale tranzitorii contribuie la asigurarea capitalului financiar necesar pentru derularea activităților specifice din agricultură de către fermieri.