Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a început la 16 octombrie să plătească cererile depuse de fermieri în primăvară. Condițiile ecologice sunt obligatorii pentru fermieri.

APIA a început la 16 octombrie să achite avansul pentru cererile depuse în martie de fermieri. Este vorba de plățile în cadrul schemelor finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) și din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rural (FEADR).

Cererile au putut fi depuse în perioada 1- 16 martie 2022, după ce în februarie APIA a informat asupra condițiilor necesare pentru depunerea cererilor.

Ecologia: un criteriu esențial

Ecocondiționalitatea definește acele măsuri de protecție ecologică, indispensabile pentru acordarea banilor. Fermierii trebuie să respecte norme de bază cu privire la mediu, schimbări climatice, bunele condiţii agricole ale terenurilor, sănătate publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor, bunăstarea animalelor.

Potrivit legislației europene și naționale, fermierii care utilizează finanțări de tipul schemelor şi măsurilor de sprijin derulate de APIA trebuie să respecte normele ecologice în decursul întregului an, pe toate parcelele agricole din cadrul exploataţiei, indiferent de mărimea acestora (inclusiv pentru cele pentru care nu solicită plăți şi pe care nu le folosesc pentru producţie).

"Nerespectarea de către femieri (din neglijență, din neștiință sau in mod intenționat) anormelor privind ecocondiționalitatea conduce la aplicarea sancțiunilor administrative de reducere a plăților sau excluderea de la plată, pentru unul sau mai mulți ani, după caz."

- se arată în Ghidul fermierului privind eco-condiționalitatea, publicat de APIA, în baza articolului 99 din Regulamentul european 1306/2013.

Domenii  
  • Mediu, schimbări climatice, bune condiții agricole ale terenurilor
  • Sănătate publică, sănătatea animalelor și a plantelor
  • Bunăstarea animalelor.

În privința primului domeniu, Mediu, schimbări climatice și
 bunele condiții agricole ale terenurilor, sunt mai multe aspecte care trebuie avute în vedere. 

Apa: fermierii trebuie să respecte măsurile de protecția a apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole; să ia măsuri de prevenire a poluării apelor subterane prin evacuări indirecte de substanțe periculoase, 

Solul şi stocarea carbonului
Acoperirea minimă a solului: pe timpul iernii, terenul arabil trebuie să fie acoperit cu culturi de toamnă şi/sau să rămână nelucrat după recoltare pe cel puţin 20% din suprafaţa arabilă totală a fermei.
Gestionarea minimă a terenului care să reflecte condiţiile locale specifice pentru limitarea eroziunii

Menţinerea nivelului de materie organică din sol, inclusiv interdicţia de a incendia miriştile arabile.
-  Floarea-soarelui nu se cultivă pe acelaşi amplasament mai mult de 2 ani consecutiv.
- Este interzisă arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil, precum şi a vegetaţiei pajiştilor permanente.


Biodiversitate
- Conservarea păsărilor sălbatice.
- Peisaj, nivelul minim de întreţinere

Domeniul: Sănătate publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor
Aspecte luate în considerare: siguranța alimentară; identificarea şi înregistrarea animalelor, 
bolile animalelor, produse de protecție a plantelor.

Domeniul: Bunăstarea animalelor

În privința protecției animalelor, fermierii sunt obligați să identifice și să înregistreze animalele, să monitorizeze bolile acestora și să respecte normele de bunăstare ale acestora (norme minime privind protecția vițeilor, a porcinelor, a altor animale de fermă).

În acest an cererile au putut fi trimise online, prin intermediul Aplicației IPA și a fost acceptată semnătura electronică.

Fondurile europene de care beneficiază fermierii români:

– schema de plată unică pe suprafață (SAPS), plata redistributivă, plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu, plata pentru tinerii fermieri, plata pentru micii fermieri, schema de sprijin cuplat în sectorul vegetal și zootehnic,

– măsurile compensatorii de dezvoltare rurală: Măsura 10 – Agro-mediu și climă, Măsura 11 – Agricultura ecologică, Măsura 13 – Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice (PNDR 2014-2020)

– ajutoarele naționale tranzitorii (ANT) care se acordă în sectorul vegetal și zootehnic.