Ministerul Agriculturii a anunțat deschiderea unei noi sesiuni de finanțare din submăsura 4.1a a Programului Național de Dezvoltare Rurală.

Astfel, în perioada 15 februarie-15 august 2019, investitorii interesați pot depune cererile de finanțare pentru submăsura 4.1a „Investiții în exploatații pomicole”, prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020.

Alocarea financiară pentru sesiunea continuă anuală de depunere proiecte este de 65,4 milioane de euro, din care 3,5 milioane de euro pentru obținerea de material de înmulțire și plantare fructifer.

Scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este creșterea competitivității exploatațiilor pomicole prin dotarea cu utilaje și echipamente, înființarea, modernizarea și/sau extinderea unităților de procesare, înființarea de plantații pomicole, reconversia plantațiilor existente și creșterea suprafețelor ocupate cu pepiniere pomicole, se arată în anunțul ministerului.

Depunerea Cererilor de Finanțare se va face on-line pe site-ul AFIR, conform precizărilor din Ghidul Solicitantului, începând cu data de 15 februarie 2019, ora 09:00. Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte este 15 august 2019, ora 16:00.