Planurile strategice ale Bulgariei și României din cadrul Politicii agricole comune (PAC), în valoare de 5,6 miliarde de euro, respectiv 14,9 miliarde de euro, au fost aprobate miercuri de Comisie.

Planul României urmărește îmbunătățirea mijloacelor de subzistență ale fermierilor și a competitivității acestora.

Pe lângă sprijinul pentru venit, aproximativ 1,1 miliarde de euro se vor aloca investițiilor în ferme și unități de prelucrare.

România utilizează 41 % din bugetul său pentru dezvoltare rurală pentru a încuraja practici ecologice în zonele cu valoare naturală ridicată, în scopul protejării biodiversității.

Se preconizează că 611.000 de hectare de teren vor face obiectul unor astfel de practici.

Pentru a menține atractivitatea zonelor rurale din România, planul va sprijini crearea a peste 12.000 de locuri de muncă în aceste zone, cu finanțare pentru întreprinderi și infrastructură. "Avem la dispoziție 15,8 miliarde de euro care trebuie să ajungă la fermieri și ne asigurăm că vor ajunge. Am stabilit un calendar al întâlnirilor cu fermierii, pentru ca toți cei interesați să se familiarizeze din timp cu planul de acțiune, astfel încât să aducem în agricultura țării și în satul românesc toate sumele disponibile”, a declarat ministrul Petre Daea la evenimentul Caravana cunoașterii PNS.

Potrivit documentului aprobat, România va beneficia de 15,8 miliarde de euro, din care aproximativ 38% pentru măsuri de investiții în agricultură și dezvoltare rurală (ex. eco-scheme), 61% subvenții pentru fermieri, în timp ce aproape 1% pentru mai multă stabilitate a pieței.

Un obiectiv esențial constă în reducerea cantității de nitrați care afectează solul, iar echipele de negociere a trebuit să răspundă unei cerințe de reducere cu 20% a cantității de pesticide în agricultura intensivă, în perioada programată (până în 2027). Acest obiectiv devine extrem de complicat, în lipsa unei monitorizări electronice a sectorului (Detalii: Calendarul și țintele PNS: Cum răspunde România țintelor eco din agricultură?)

Ce aduce nou planul 2023-2027

 

 • se mută accentul de pe conformitate pe rezultate și performanță
 • cresc ambițiilor în materie de mediu și climă
 • cresc pretențiile pentru bunăstarea animalelor
 • mai multă flexibilitate în stabilirea regulilor detaliate de eligibilitate și selecție
 • mai multe sectoare finanțate prin PNS: bunăstarea la taurine, irigații în sisteme locale, investiții în perdele de protecție.
 • Sectoare deosebit de importante precum irigațiile, depozitarea și procesarea vor beneficia de fonduri consistente prin intervențiile PNS din Pilonul II.

 

Alocări principale (% din plafonul național)

 • 49,29% sprijin de bază pentru venit (pentru sustenabilitate). Suprafața acoperită: 9.697.000 ha, cuantum-ul planificat variind de la 96,47 euro/ha în anul 2023 la 103,06 euro/ha în anul 2027.
 • 10% sprijin redistributiv complementar pentru fermele sub 50 ha.
 • 25,02% eco-cheme
 • 10% pentru fermierii mici și mijlocii, respectiv exploatațiile de până la 50 ha.
 • 0,69 % din pentru acordarea sprijinului complementar pentru venit pentru tinerii fermieri  
 • plăți compensatorii pentru intervenții de dezvoltare rurală în suprafețele agricole situate în zone cu constrângeri naturale (Munții Carpați, Delta Dunării, partea de sud și sud–est a țării sau în zone mai puțin extinse - în vestul țării -, unde caracteristicile naturale conduc la scăderea productivității naturale.
 • despăgubiri în cazul unor pierderi de producție înregistrate de fermieri ca urmare a producerii unor fenomene climatice nefavorabile cu impact major cum sunt cele asimilate dezastrelor naturale. Fondul va fi creat din contribuțiile tuturor fermierilor beneficiari de plăți directe prin reținerea anuală a unui procent de 3%, la care se adaugă contribuția publică din FEADR și co-finanțarea de la bugetul de stat. 

Plan National Strategic PAC 2023 2027 versiunea aprobată by EURACTIV.ro on Scribd