Un proiect legislativ inițiat de parlamentari PNL și PSD prin care produsele românești să fie promovate prin eticheta "De Origine România – DOR” a fost adoptat marți de deputați și merge la promulgare la președinte.

Proiectului de lege privind instituirea Schemei de Certificare Voluntară „De Origine România -Dor” a primit 265 de voturi "pentru" și două abțineri.

Pe 9 octombrie, proiectul a trecut tacit de Senat, ca urmare a depasirii termenului de adoptare.

Potrivit proiectului votat acum, schema se aplică cu respectarea procedurii de notificare prevăzută în Directiva (UE) 2015/1535 referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale, transpusă în legislația română prin Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004.

Schema este voluntară și se aplică produselor agroalimentare care utilizează în procesul de fabricație materii prime de bază de origine românească și care respectă cerințele prevăzute în lege. Schema se aplică pe tot teritoriul României și cu respectarea prevederilor cuprinse în legislația Uniunii Europene.

De asemenea, autoritatea competentă responsabilă cu implementarea prezentei Scheme este Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Solicitanții trebuie să transmită Ministerului Agriculturii un dosar care cuprinde următoarele documente:

a) cerere tip de certificare voluntară "De Origine România – DOR ”;

b) atestat de producător;

c) lista produselor pentru care se solicită certificarea și înregistrarea;

d) numărul autorizației sau înregistrării sanitar-veterinară pentru locația în care se produc și/ sau procesează produsele agroalimentare pentru care se solicită certificarea și înregistrarea;

e) caiet de sarcini care să conțină fotografia și caracteristicile specifice fiecărui produs agroalimentar (ingrediente, formă, mod de ambalare, flux tehnologic);

f) declarație pe proprie răspundere care să ateste originea ingredientului primar;

g) declarație pe proprie răspundere privind arealul în care se produce și/sau procesează fiecare produs pentru care se solicită certificarea și înregistrarea „DOR”

Pentru a beneficia de etichetarea voluntară în conformitate cu prezenta Schemă, produsul agroalimentar trebuie să îndeplinească următoarele caracteristici specifice:    

a) în cazul produselor neprelucrate, producția, cultivarea sau reproducerea, inclusiv recoltarea și mulsul în cazul vacilor, ovinelor și caprelor să aibă loc pe teritoriul României;

b) în cazul cărnii, aceasta trebuie și să fie obținută de la animale născute, crescute și sacrificate pe teritoriul României;    

c) în cazul produselor de origine animală, altele decât carnea, acestea trebuie și să fie obținute de la animale crescute pe teritoriul României;

d) în cazul produselor prelucrate, fabricarea acestora se face din produse neprelucrate obținute în conformitate cu prevederile lit.a), în conținutul cărora este permisă utilizarea, în cantitate de până la 25% din greutatea acestora, conform rețetei, a unor ingrediente care nu pot fi înlocuite cu altele similare produse pe teritoriul României.

În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de prezenta schemă, MADR comunică solicitantului motivele respingerii dosarului,în termen de 30 de zile de la depunerea acestuia.

Registrul va fi public, putând fi accesat pe pagina de internet a MADR și se actualizează permanent.

Ministerul va desemna reprezentanți pentru verificarea periodică a respectării cerințelor de către beneficiari, care vor încheia un proces-verbal în acest sens. În funcție de specificul neconformităților constatate în timpul verificărilor, Ministerul Agriculturii va dispune suspendarea, respectiv anularea certificatului DOR, după caz și radierea produsului alimentar respectiv din RNSCV - DOR.

Totodată, orice modificare care are loc după data înregistrării produsului alimentar în RNSCV - DOR trebuie comunicată MADR în termen de 30 de zile de la data producerii, sub sancțiunea suspendării, respectiv anulării certificatului DOR, după caz și radierea produsului alimentar respectiv din RNSCV - DOR.

Utilizarea logo-ului „De Origine România - DOR” pentru etichetarea voluntară a unui produs alimentar, fără respectarea condițiilor prevăzute în prezenta schemă, se pedepsește conform prevederilor Legii nr.363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare.